Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 2

BOEREN- EN ANDERE WIJSHEDEN...

EN OVER DE MENSEN DIE ZE VERTELDEN.

Gustaaf Buysse is een geboren Boekhoutenaar (8 januari 1906).  Zijn vader was veehandelaar, doch hijzelf koos het rijkswachtersberoep.  Tijdens de bezetting, in september '42, werd hij te Dendermonde als weerstander door de Duitse Feldgendarmerie aangehouden.  Hij kende de gevangenissen van Gent (Duitse afdeling !), Bochum en Bayreuth, en de concentratiekampen van Esterwegen en Flossenburg.

Op 20 april '45, toen de geallieerden Flossenburg begonnen te naderen, werd het kamp geëvacueerd en begon voor 20.000 zieke en uitgemergelde gevangenen de dodenmars naar Dachau.  Met groepen van vier- tot vijfduizend man, doornat in hun lichte, gestreepte gevangeniskledij (een soort pyjama) werden ze door regen en wind als slachtvee voortgedreven.  Wie niet meer verder kon en uitgeput bleef liggen werd meedogenloos met een schot achter het oor afgemaakt door de begeleidende SS-ers.  Na drie dagen en nachten marcheren, zonder eten of drinken, met slechts van tijd tot tijd een korte rustpoos, bleven er van het transport waarvan Gustaaf deel uitmaakte, amper een achthonderd man over.

Tijdens één van die halten reed een geallieerde kolonne tanks in de omgeving voorbij en vluchtte een deel van de bewakers.  Van die gelegenheid maakte Gustaaf gebruik om strompelend een ontvluchtingspoging te ondernemen, dit onder het geweervuur van de achtergebleven SS-ers.  Hij slaagde hierin.

In een verlaten hoeve, waar hij zich verscholen hield - en waar hij, na twee en half jaar uithongeringsregime, eindelijk eens zijn volle bekomste kon eten... in varkens­draf, die hij daar in een kuip had aangetroffen - werd hij ontdekt door een patrouille Canadese soldaten.  Zijn ijselijke nachtmerrie was voorbij !

Enkele weken nadien werd hij door de Amerikanen met een konvooi Belgische krijgsgevangenen per trein gerepatrieerd.

Lichamelijk geknakt keerde hij terug naar België, waar hem nog een geweldige morele deuk te wachten stond in hetgeen hem het nauwst aan het hart lag.  Het volgend jaar, min of meer hersteld, werd hij wegens invaliditeit op pensioen gesteld.  Kordaat sloeg hij zich verder door 't leven als reiziger in lederwaren.  Sinds enkele jaren verblijft hij in het rusthuis te St.-Laureins.  Hij was de nonkel van rijkswachtonderluitenant Georges Buysse, eveneens uit Boekhoute, die in 1952 op 25-jarige ouderdom het leven verloor bij een ongelukkige val tijdens een oefening te paard.

Zelfs in de uren van de allergrootste lichamelijke en morele ellende, die Gustaaf in zijn leven kende, zorgden de volgende verzen er voor dat hij nooit volledig de moed verloor, noch dat hij twijfelde aan zichzelf of aan de toekomst:

"Kwam na lijden geen verblijden,
dan was lijden groot verdriet.
Maar na lijden komt verblijden...
Daarom, acht het lijden niet!"

Hij had dat gedichtje geleerd bij meester Verdeghem, in de jongensschool te Boekhoute.

In zijn jeugd was Gustaaf Buysse een plezante gast die kerkzanger was, een flinke stem had en veel mooie liedjes, vrolijke en ernstige, kende.  Meer dan eens amuseerde hij het gezelschap waarin hij vertoefde de ganse avond (en soms een stuk van de nacht!) met zijn one-man show, en wist hij er als zanger en conferencier de pret in te houden.

Ook nu nog haalt hij af en toe zijn oude liedjesteksten boven of neuriet hij de melodieën van vroeger.  Hoewel hij zich van meet af aan in zijn nieuwe toestand geschikt heeft en, niettegenstaande de ongemakken en kwalen welke hij uit die ellendige oorlogstijd overgehouden heeft, te St.-Laureins een gelukkige oude dag slijt, is dit nochtans een onbewust teruggrijpen naar het verleden, toen de toekomst voor hem nog mooi en beloftevol was...

M.V.

Separator

Boerenwijsheden 1, 2, 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024