Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 2

ZEVEN DOCHTERS TE HANSBEKE.

Het echtpaar René Martens-Leontine Van Hoecke schonk te Hansbeke, in de eerste decennia van de twintigste eeuw, het leven aan zeven dochters.  Noch min, noch meer.

René Martens, jongste zoon van Petrus en Eugenie Coddens, werd te Hansbeke op 25 januari 1877 geboren.

Leontine Van Hoecke, dochter van Charles en Maria Theresia De Schuyter, zag eveneens te Hansbeke het levenslicht op 25 augustus 1879.

Ze huwden te Hansbeke op 2 januari 1903 voor de wet.  Het kerkelijk huwelijk werd er in de parochiale kerk Sint-Pieter-en-Paulus ingezegend op 5 januari 1903.

De jonggehuwden bewoonden te Hansbeke het ouderlijke erf "De Meren", aan de westzijde van de steenweg naar Nevele, ten zuiden van het dorp.  De "schuere, stallen, waegenhuys, hovenbuer ende oven" van deze hofstede werden omstreeks 1740 en de hoevewoning in twee fasen, respektievelijk in 1760 en in 1797 door Jan Martens, overgrootvader van René, gebouwd.

De zeven_dochters_Martens
Foto van de zeven dochters Martens te Hansbeke (13 juni 1918).

De jonge landbouwer, die reeds binnen het eerste huwelijksjaar op een flinke zoon had gehoopt, maakte bij de geboorte van zijn eerste dochter Anna een grapje: «'t Is een dochter, vrouwke», zei hij een tikje teleurgesteld;  «da's ook goed, maar 'k wil er nu wel eens zeven, sapperloot».

René was altijd een grapjas geweest en is het steeds gebleven.  Willens of nillens, de meisjes volgden elkaar op met de regelmaat van een klok, alle te Hansbeke geboren.

      1. Anna op 2 februari 1904
2. Maria op 10 april 1905
3. Elisa op 17 augustus 1906
4. Emma op 2 februari 1909
5. Lea op 18 augustus 1910
6. Andrea op 28 october 1912

Toen Leontine voor de zevende maal in blijde verwachting was, werd er vanzelfsprekend op een dochter gehoopt.  Op zondag, 2 april 1916, om twee uur in de morgen, werd het kindje geboren: het was een dochter, de zevende.

Op maandag 3 april 1916, om twee uur 's namiddags, werd de geboorte door de trotse vader op het gemeentehuis aangegeven ten overstaan van de heer August Geirnaert, eerste schepen en ambtenaar van de Burgerlijke Stand, in bijzijn van de heren Achiel Vuylsteke, gemeente­sekretaris en Aloïs Buysse, kleermaker.

Bij het verlaten van het gemeentehuis werd het pasgeboren meisje onder het luiden van de toren­klokken naar de kerk gebracht.

Het H. Doopsel werd toegediend door Eerwaarde Heer Alfons Bruggeman, pastoor van de parochie Hansbeke.  De zevende dochter werd gekerstend onder de roepnaam "Elisabeth", naam van de toenmalige koningin der Belgen.

Koningin Elisabeth werd als meter tijdens de doop­plechtig­heid vertegen­woordigd door de weledele gravin Lucie Borluut, echtgenote van de weledele graaf Boudewijn de Bousies, die toen burge­meester was van Hansbeke.  De heer August Geirnaert fungeerde als peter.  De namen van deze doop­heffers werden aan de roepnaam van het doopkindje toegevoegd: Elisabeth-Lucia-Augusta.

Over deze toen reeds zeldzame gebeurtenis verscheen een beknopt relaas in het dagblad "De Gentenaar - De Landwacht - De Kleine Patriot", 38e jaar, nr. 84, blz. 2, van vrijdag 7 april 1916.

Met verloop van jaren volgden de zeven zusjes de lessen aan de meisjes­school van Hansbeke onder leiding van de Zusters Francis­canessen.

Op een zomerse dag, 13 juni 1918, werd van de zeven meisjes door de school­fotograaf een groeps­foto geschoten.  Het uitgedoste groepje werd op de speel­plaats van de school, vóór de ingangsdeur van het hoofd­gebouw van het klooster opgesteld.

De oudste, reeds 14-jarige dochter Anna, in een jurk met prachtige kanten kraag, zit op een stoel en houdt met een moederlijke tederheid haar jongste zusje op de schoot.  Het toen ongeveer twee jaar oude Betje draagt in haar beide handjes een tuiltje veldbloemekens.  De tweede oudste dochter Maria staat achteraan, rechts op de foto, en legt de rechterarm met een gebaar van samen­horig­heid op de schouder van haar oudere zuster.  Elisa, links vooraan, in een japon en blouse met kanten kraagje, houdt de linkerhand achter de rug van de kleine Andrea, die in een marine-pakje op een tafel, gedrapeerd met een tapijt in velours, troont.  Emma, het meisje met het kruisje aan een kettingje om de hals, en haar zusje Lea houden de handjes ineenge­strengeld.

Alle meisjes dragen een strik in het haar, zwarte kousen en zwarte laarsjes.  Op een schoollei, leunend tegen de tafelpoot, staat met krijt geschreven: Soeurs Hansbeke 6-13-18.

En de mallemolen van het leven draaide verder.

Lea stierf op 3 februari 1926 in het Meisjespensionaat der Zusters Franciscanessen te Vinderhoute.  Ze was vijftien en een half jaar oud.

Anna, de oudste dochter, huwde te Hansbeke op 5 september 1928 met René Martens.  Ze kreeg 5 kinderen: Octaaf, Francine, Roger, Georges en Godelieve.

Enkele jaren later volgden te Hansbeke de huwelijken van de overige dochters elkaar op.

Op 11 december 1934 trouwde Maria met Raymond Verhelst.  Kinderen: Sylvére en Mariette.

Op 11 juni 1935 huwde Andrea met André Beelaert.  Kinderen: Eliane (†), Oscar en Willy.

Op 22 october 1935 stapte Emma in het huwelijksbootje met Julien Strobbe.  Kinderen: Edith en René.

Op 20 april 1938 trouwde Elisa met Maurice Verhelst.  Kind: Antoinette.

De zevende dochter Elisabeth bleef ongehuwd.  Ze woonde bij haar ouders die intussen een villa hadden gebouwd op een perceel grond, palend aan de oude hofstede, en er rentenierden.

René Martens stierf te Hansbeke op 1 september 1960 in de ouderdom van 83 jaar.  Zijn vrouw, Leontine Van Hoecke, bereikte de zeer hoge leeftijd van 90 jaar en tien maanden.  Ze overleed op 13 juli 1970, in de woning van haar dochter Andrea te Drongen-Luchteren.

Reeds tijdens de laatste levensjaren van haar moeder, die ze met dankbaarheid en hulpvaardigheid omringde, sukkelde Elisabeth met haar gezondheid.  Ze stierf te Gent in de kliniek "Securex" op 14 maart 1973, en werd te Hansbeke op 17 maart 1973 begraven.

Berten MARTENS, De Pinte.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024