Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 4

ZOMERGEMSE ZOEAVEN

In "Ons Meetjesland" 1971, nr. 1, blz. 9 verscheen van de hand van de heer G. De Vogelaere "Twee brieven van Zoeaaf August De Kesel uit Zomergem".

Daarbij aansluitend kunnen wij nog volgende gegevens bijbrengen over vier andere Zomergemse Zoeaven:

1. Charles Verheire.

In het gemeentelijk geboorteregister staat vermeld, dat Carolus Ludovicus Verheire geboren werd op de wijk Korteboeken op 14 oktober 1835.  Deze akt met het nummer 194 laat ons weten, dat de pasgeboren jongen de zoon was van Judocus, afkomstig uit Knesselare, landman en van Carolina Verheecke.  Door verschillende erfenissen was onze zoeaaf een welstellend man geworden.  Af en toe ging hij ter afwisseling karweitjes opknappen bij een paar dorpsnotabelen.  Daarna ging hij rustig rentenieren in het voor hem nieuwgebouwd huis, nu bewoond door de heer De Merode.  Deze heer bezit een strafblad van de strijder, waaruit blijkt, dat hij zich toen voortreffelijk heeft gedragen.  Charles bewaarde met zorg het zoeavenuniform en de portretten.  Akt nr. 44 in het overlijdensregister vermeldt zijn overlijden op 3 juni 1931.  Hij was toen 95 jaar oud en weduwnaar van Rosalie Swanckaert (getuigenis wijlen Kamiel De Fruyt).

Uiterst links de zoeaaf Edward Bekaert uit Zomergem,
met twee oudgedienden.
Drukplaat Milac Zomergem.

2. Bekaert Edward. - (zie foto).

Uit het huwelijksregister van 1877 kozen wij de akt van 11 april.  Daarin staat geschreven, dat Edouardus, Bernardus Bekaert, als 38-jarige, ongehuwde veldwachter in het huwelijksbootje stapte, samen met de 36-jarige Rosalie Staelens.  Zij was winkelierster, en weduwe van Charles Henricus Dobbelaere, overleden te Zomergem op 17 augustus 1873.  Haar ouders waren de winkelier Jozef en Marie Jacoba Wijckaert.

Onze veldwachter woonde in de Dekenijstraat, waar nu Raymond Willems woont.  Daar ontving hij in 1918 het bezoek van ons vorstenpaar Koning Albert en Koningin Elisabeth.  Na het drinken van een kopje koffie kregen de gastvrije bewoners een donkerblauwe koffietas met schaaltje, dit alles afgeboord door een vergulde rand.  In 1925 kwam Jules Bekaert, een goudsmid, het overlijden van zijn vader aangeven op het gemeentehuis.  Aangifte nr. 52 maakt bekend, dat deze 87-jarige rustend veldwachter stierf op 3 september.  Hij was de zoon van Franciscus en Anna-Marie Gillis (getuigenis juffrouw Joos).

3. Lippens Joannes.

De kleinzoon van deze zoeaaf-brankardier, met name de heer Roger Lippens, was zo vriendelijk, de verhalen te vertellen, die hij hoorde van zijn vader Henri.  In het overlijdensregister van 1905, aangifte nr. 107 van 6 november staat wat hierop volgt.  Op die dag komen de hoefsmeden Henri en César Lippens het afsterven bekendmaken van hun vader Joannes.  De overledene was toen 67 jaar oud, hoefsmid en herbergier.  Hij was gehuwd met Mathilde Verwilst.  De ouders van deze rasechte Zomergemnaar waren Joannes-Baptista en Marie-Theresia Braet.  Toen er een besmettelijke ziekte onder de pauselijke strijders uitbrak, deed men terug een beroep op vrijwilligers, om zich als brankardier in te zetten.  Onze hoefsmid was dadelijk bereid deze menslievende taak te vervullen.  Hij kreeg later van Paus Leo XIII een zilveren zakuurwerk, dat nog steeds familiebezit is.  Onze zegsman bewaart eveneens het militair zakboekje en een mooie verlofbrief van groot formaat.  Elk jaar was er te Zomergem een herdenkingsdag voor de zoeaven.  Deze herdenking begon met het bijwonen van een jaarmis voor de levende en overleden strijdmakkers.  In uniform gingen de wapenbroeders naar de herberg in de Dreef, waar nu het wassalon Lampaert gevestigd is.  Met de hulp van een paar glazen geestrijk vocht, waren onze zoeaven zelfs in staat na al deze tijd Italiaans te spreken.

Twee afbeeldingen van de Zomergemse zoeaaf Karel Lodewijk Pattijn.
Drukplaten Milac Zomergem.

4. Karel Lodewijk Pattijn - (zie foto).

Volgens de gegevens uit het geboorteregister, akt nr. 154, werd hij geboren te Zomergem op 30 november 1845.  Zijn vader was de 38-jarige Leonardus, geboren te Vinderhoute, wever op de wijk Beke.  De moeder was de 29-jarige Maria Theresia De Neve, van Zomergemse afkomst.  Blijkens de huwelijkslijsten trad dit echtpaar in het huwelijk te Zomergem op 16 juni 1841.  Over Karels huwelijk met Hortensia Hutse hebben wij geen bijzonderheden gevonden.  Deze op rust gestelde staatsbediende overleed op 12 november te Sint-Amandsberg, aldus de gegevens van de burgerlijke stand, akt nr. 236.

R. Claeys.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024