Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

VINDE-VOGELS  UIT  HET  MEETJESLAND

Naar analogie met het artikel van de heer Maurits Verbeke over "Boeren- en andere wijsheden... en over de mensen die ze vertelden" in "Ons Meetjesland" (1), zijn wij zelf notities gaan nemen uit alledaagse gesprekken.  Na circa vier jaar, waartussen zich evenwel grote lacunes van inaktiviteit bevonden, hebben we eindelijk de moed om de bescheiden 350 opgetekende gezegden en uitdrukkingen per onderwerp te rangschikken.

De beangstigende noodkreet, dat wegens het groeiend gebruik van het A.B.N. ons eigen dialekt reeds veel van zijn taalrijkdom heeft ingeboet, is zeker niet denkbeeldig.  Heel wat van de schilderachtige uitdrukkingen, die toch zo eigen zijn voor een volkstaal, dreigen bij de jeugd in vergetelheid te geraken.  Vandaar ook dat nagenoeg al onze notities gezant werden bij Meetjeslanders boven de veertig jaar.

Voor een eerste greep uit onze nog beperkte verzameling, hebben we onze aandacht gericht op het huwelijk, met alles eraan en errond.  Trouwen heeft steeds de nodige stof geleverd voor spot, roddelpraatjes en afgunst, vandaar ook dat er onder dit thema een ganse pittoreske woordenschat schuilgaat.

DE KENNISMAKING :

- Bij een eerste kennismaking tussen jongeren, wordt door de ouderen nogal vlug gezegd 't is spekkeliefde.
- hij is nog te groen achter zijn oren; hij is te jong.
- ge moet uw boontjes daar niet op te weke leggen; ge moet er niet op rekenen.
- g'hebt u den baard laten afdoen; een rivaal heeft sukses geboekt.
- hij zal nog de deure platlopen; hij zal er zijn bedde moeten maken; hij ligt er met jongen; hij komt er zeer veel, te veel.
- hij loopt hele dagen achter heur gat; zegt men van 'n pantoffelheld.
- de stenen zijn te koud waarover dat ze loopt; haar vereren.
- hij vrijt dat 't kraakt; ze vrijt dat er de brokken afvliegen;
- 't is al liefde dat de klokke slaat; niet kunnen misdoen.
 

DE VERHOUDING VERBREKEN:

- hij stond op de slier(t); ze stond daar te schilderen; niet komen opdagen.
- ze zijn gebeeld; ze zijn uit elkaar gegaan.
 

EENS GEHUWD...:

- zo'n model, zijt daarmee getrouwd; een levenswijze leiden niet eigen aan een gehuwd persoon.
- is da(t) een straatwijf; een vrouw die nimmer thuis is.
- hij heeft niets te piepen, hij staat waar dat den bustel (borstel) staat, 't is zij die de lange broek draagt;  gehuwd met een bazige vrouw.
- 't is een brave sleure; ge kunt te goed zijn da(t) ge nie(t) 'n deugt; een te brave vrouw.
- een kriepe; een kwene; een nooit goedgeluimde vrouw.
- z'hangt het al aan heur gat; al het geld gaat naar kleren voor haar-zelf.
- is da(t) nen tertere; een vrouwenloper, een rokkenjager.
- is mij dat daar 'n nest; een wanordelijk huishouden.
- 't is stille waar dat 't nooit 'n waait; elk gezin heeft wel eens af te rekenen met kleine geschillen, ook al ziet het er schijnbaar niet naar uit.

E.D.S.

__________________________

(1) Zie onder meer:
† M. Verbeke : Boeren- en andere wijsheden en over de mensen die ze vertelden;
ONS MEETJESLAND, 9de jaargang, 1976, blz. 92. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024