Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1979, 12de jaargang, nr. 1

VAARWEL LANDELIJK ZOMERGEM !

Milac wil aan de hand van oude prentbriefkaarten en zeldzame privaatfoto's het oude Zomergem en Ronsele doen herleven.  De opstellers van het fotoboek hebben het overzicht van ons dorp van toen zo breed mogelijk uitgewerkt.

De geschiedkundige gegevens werden verzameld door de heemkundige Maurice Ryckaert.  Hij schreef ook een uitgebreide inleiding over Zomergem tijdens de XVII-de eeuw.  U ziet ondermeer een fotoreportage van het vernielde Zomergem in 1918.

Een fors gedeelte van de opbrengst is bestemd voor het missiewerk van onze vier plaatselijke missionarissen.

Formaat 21 x 29,7 cm, 100 afbeeldingen in bruine tint, gedrukt op gestreken papier van 135 gr.  Het boek: "Vaarwel landelijk Zomergem" kan nu reeds besteld worden tegen de prijs van 280 fr. per exemplaar (+ 20 fr. indien het moet verzonden worden).  Men kan inschrijven bij M. Termont, Dreef 58, 9930 Zomergem (rek. 001-0596156-70 van Milac Zomergem) en bij de leden van het komitee.  Nu reserveren betekent: er zeker van zijn dat u vanaf 1 mei 1979 een uniek fotoboek bezit !

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024