Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 1

FOTOTENTOONSTELLING  HEEMSCHUT
ONS  MEETJESLAND

Van 21 tot 23 mei 1982 liep er een foto tentoonstelling in de galerij Frans De Vliegher over de bekroonde restauraties in het Meetjesland.  Deze prijs voor de geslaagde restauraties werd ingesteld door de werkgroep Heemschut van het tijdschrift Ons Meetjesland.  Het initiatief kwam uiteraard van Romano Tondat, die nu al bijna twintig jaar rondzwerft om het bouwkundig erfgoed van het Meetjesland op de gevoelige plaat vast te leggen.  Met deze restauratieprijs wil Romano Tondat nu ook het behoud van dit bouwkundig patrimonium daadwerkelijk stimuleren door de eigenaars, die hun merkwaardige gebouwen goed onderhouden, in de bloemetjes te zetten.  Vandaar ook het idee om deze fototentoonstelling rond de bekroonde bouwwerken te organiseren.

Deze doelstellingen werden belicht door inleider Paul Van de Woestijne, mede in naam van de afwezige Romano Tondat die wegens een ernstig werkongeval afwezig was.  Burgemeester Alfons Coppieters bekende dat de openbare besturen niet altijd voldoende oog hebben gehad voor de kleinere monumenten die ook bijdragen tot het scheppen van een karakteristiek stadsbeeld.  Namens het stadsbestuur van Eeklo zegde hij de mede­werking van de lokale overheden aan dit heemkundig initiatief toe en verheugde zich in de groeiende belangstelling van de materiële overblijfselen van onze volkskultuur.  Deze driedaagse tentoonstelling kende een flinke belangstelling want meer dan driehonderd bezoekers liepen even Tentoo 17 op het Ledeganckplein binnen.  Aan de belangstellenden werd gratis een brochure uitgedeeld waarin de bekroonde restauraties uitvoerig werden voorgesteld.  Over de tweehonderdtal brochures vonden zo hun weg in de bibliotheek van de Meetjeslandse heemkundigen.

Hartelijk proficiat aan onze onvermoeibare en rechtlijnige Romano voor zijn inzet ten bate van het Meetjeslandse erfgoed.  We willen hem tevens gelukwensen met zijn mooi verzorgde veertiende jaargang van Ons Meetjesland.

L. Stockman.     

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024