Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 2

EEN 19de EEUWS MARIAGEBED

Toen we nog klein waren schoven we iedere avond vóór het slapengaan, op een wenk van ons ma Martha De Grauwe, de stoelen rond de oude Leuvense stoof in de achterkeuken.

Bij het metalen kruisbeeld op de schouwmantel en onder de grote ingekaderde gravures van "Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen" en van het "Heilig Hart van Jesus" aan de schouwmuur, werden de avondgebeden gezegd.

Ons pa zat aan de rechterkant van de platte stoofbuis, de armen gespreid op de balustrade en met gebogen hoofd.  Ons ma stond aan de linkerzijde van de schouw.  Samen met mijn broers en zusters sloten we de halve kring rond de vuurpot, onze voetjes op het onderstel van de stoof.

Toen bad ons ma het mooie Mariagebed dat ze zelf van haar moeder Mietje Vandereviere had geleerd.

We kennen het nog allemaal uit het hoofd.  Het is een prachtig lofgebed aan Maria.  De zeven rijmstrofen, elk van vier regels, vormen een litanie vol symboliek van zovele aanroepingen, eindigend met een ootmoedig avé aan de Moeder Gods.

Zoals ze het aan haar kinderen had geleerd, bad ons ma het gebed herhaaldelijk samen met haar kleinkinderen.

Op een regenachtige namiddag in 1958, toen haar tienjarig kleindochtertje Annemarie Denaeghel bij haar in huis speelde, schreef en herschreef ons ma het Mariagebed met rode inkt en in sierlijk schrift op de beide zijden van een dik wollig blad papier.  Ze gaf het als een boodschap aan haar kleinkind.

Toen ons ma gedurende haar laatste levensjaren bedlegerig was, baden we opnieuw geschaard rond haar ziekbed samen luidop haar mooie Mariagebed, ook toen ze berecht werd door haar zoon Carlos, ook toen ze stierf zoals ze het zo dikwijls aan de Moeder Gods had gevraagd, thuis, bij haar volle bewustzijn, in dankbare aanwezigheid van al hare kinderen.

Met weemoed bewaar ik thans het vergeeld blad papier, waarop ons ma eens haar dagelijks Mariagebed schreef, in ons familiearchief als één van de luttele relikwieën die ze ons heeft achtergelaten.

Minstens evenwaardig als vergeten folkloristische liederen, die met een zekere nostalgie voor de jongere generatie worden opgeschreven en herdrukt, mag dit 19de eeuws lofgebed aan Maria niet in de vergeethoek blijven.

Het volgt hier dan ook, in de oude spelling zoals het door Martha De Grauwe werd opgetekend.

  Gent - 30.3.1982
Berten Martens
 
AAN MARIA.

O Maagd en Moeder Gods
    O Maria kroon der menschen
O anker van mijn hoop
    O hoop van al mijn wenschen

O zon van mijn gemoed
    O licht van mijn verstand
O aas van mijne liefde
    O vonk van mijnen brand.

O raad van mijnen geest
    O steunsel van mijn krachten
O sleutel van mijn hart
    O slot van mijn gedachten.

O rad van mijn geluk
    O snaare van mijn vreugd
O lust naar mijn gepeis
    O blijdschap in mijn jeugd.

O oorsprong van mijn vrede
    O wortel van mijn rust
O bloem van mijn vermaak
    O hoop van mijn wellust.

O troost in mijnen weg
    O schild in al mijn strijden
O hulp in al mijn nood
    O toevlucht in mijn lijden.

O have van mijn ziel
    O mast van al mijn goed
van mij Uw arme slaaf
    wees eeuwiglijk gegroet.
 

Separator

Wie weet waar Annemarie Denaeghel woont ?
We zouden hier graag een scan toevoegen van de hand geschreven tekst van dit gebed.

Meer over het gezin Martens-De Grauwe vindt men hier op een heel fijne blog.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024