Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1982, 15de jaargang, nr. 4

GEORGES VAN VOOREN,
RIDDER IN DE ORDE VAN LEOPOLD II

Gelukwensen van de heer Willem Verkammen.  Consul-Generaal van België te Rotterdam aan Georges van Vooren, Ridder in de Orde van Leopold II.
 

Vrijdag 17 december 1982 hadden de heemkundige kringen uit West Zeeuws-Vlaanderen en het Meetjesland reden tot jubelen !  De Aarden­burgse gemeentesekretaris Georges van Vooren werd benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II.

Deze zeer hoge onderscheiding uitgereikt door Willem Verkammen, consul-generaal van België te Rotterdam straalde een des te grotere pracht uit wanneer we weten dat de onderscheiding wordt toegekend voor de grote verdienste die vriend Georges heeft op het gebied van de geschie­denis en de heemkunde zowel in België als in Nederland.

Naast het voorzitterschap van de Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen is Georges van Vooren een aktief bestuurslid van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland en het familiekundig tijdschrift "De Eik".

Zijn prachtige voordrachten en bijdragen over Aardenburg en zijn betrekkingen met Vlaanderen, gepubliceerd in diverse tijdschriften hebben de landsgrenzen doen vergeten.

Tijdens de plechtigheid die plaats vond in het gemeentehuis te Aardenburg in aanwezigheid van mevrouw van Vooren, familieleden, wethouders, raadsleden, dagelijkse medewerkers en diverse vertegen­woordigers van heemkundige kringen uit Nederland en België, loofde consul-generaal Verkammen, Georges van Vooren voor zijn stimulerende en intensieve heemkundige wisselwerking tussen Noord en Zuid, reden waarom deze riddersorde door Koning Boudewijn werd verleend.

Burgemeester W.L.A. Lockefeer, een boeiend verteller, deelde onge­twijfeld mee in het verheugend gebeuren.  Met enige trots mocht hij opmerken dat er nu reeds twee inwoners van Aardenburg deze hoge Belgische onderscheiding in ontvangst mochten nemen.

Eerder dit jaar viel deze eer nog te beurt aan burgemeester Lockefeer zelf.

Tijdens de gezellige receptie werden niet alleen gelukwensen, maar onze passie getrouw nog veel heemkundige sprokkels uitgewisseld.

Vriend Georges, "Ons Meetjesland" deelt in de hulde die U en Uw familie op vrijdag 17 december 1982 te beurt viel.

                      De Redaktie.

Separator

Georges Van Vooren werd geboren in Eede op 25 mei 1923.  Hij overleed in Sijsele op 15 november 1996.  Hier op de excellente website adegem.be vindt u een foto en meer over zijn voorouders, echtgenote en kinderen.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  24-01-2022
Copyright Notice (c) 2024