Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1983, 16de jaargang, nr. 4

DE PEPERLOOKETERS VAN EEKLO

Namen van handelshuizen willen al eens een vreemde naam hebben.  Sinds de negentiende eeuw hadden veel zaken die zichzelf respecteerden een Franse naam.  Vooral in de horecasector was die mode groot.  Zo kenden we in Eeklo: Hôtel de la Poste, Le Cercle, La Plume d'Or, Café du Nord, St.-Cécile, Café de la Bourse, Hôtel d'Anvers, Café Moderne, Hôtel l'Union, Grand Hôtel Spittael etc.  Geleidelijk verdwenen die namen of werden ze vertaald.

Door de toenemende vloed van Engelse woorden in het ontspanningsleven en in de reclame kregen we na de tweede wereldoorlog bij veel zaken een Engelse naam.  Soms doen onze oren pijn bij het horen van namen zoals Pub Jersey, David's Bar, The Circle, The Claridge, Scotch Inn, The Blitz (!), Match Point, Captain's Club, The Crack, Niagara Falls, namen die onze mensen bij benadering niet kunnen uitspreken.

Hoeveel verademender is het niet een pintje te gaan drinken of iets te eten in De Vier Heemskinderen, 't Brouwershuis, De Kroon, De Verwarring, De Verloren Hoek, Eglantier, 't Kabouterke of 't Voutje, gewone Vlaamse namen die iedereen begrijpt en die zo volkseigen zijn.

Toen de heer Vercambre een naam zocht voor zijn restaurant in de Koning Albertstraat te Eeklo vond hij in het boek "De Beste Vlaamse Streekgerechten" van Roger Demanet en Julien Van Remoortere een vermelding van de "Peperloocketers van Eecloo".  De schrijvers verwijzen naar een artikel van Antoon Viaene (in Vlaanderen, nr. 92) waarin hij het heeft over gastronomische geografie.  Vele inwoners van gemeenten worden getypeerd, krijgen een bijnaam volgens hun eet- of drinkgewoonten en zo vond Antoon Viaene bij De Dene voor de Eeklonaars de bijnaam "Peperloocketers".

De Brugse rederijker Edewaerd de Dene (1505 - ±1578) wist alles van eten en drinken want na een losbandig leven heeft hij zijn ervaringen op papier gezet in zijn omvangrijke TESTAMENT RHETORICAEL (ongeveer 25.000 verzen !).

Nu is de betekenis van peperlook niet erg duidelijk.  Antoon Viaene sugge­reert peperkoek maar Mevrouw Vercambre ziet het meer zitten in een soort saus die nogal sterk gekruid was.

Graag hadden we vernomen of een van onze lezers iets meer weet over deze naam of over historische gastronomie of kruidenboeken waardoor de betekenis van peperlook duidelijk wordt.

Zo zijn de Eeklonaars een spotnaam rijker: Peperloocketers naast Dobbel­gebakkene, Herbakkers en Greppeschijters: de cirkel is rond !

P. Van De Woestijne

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024