Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 3

KONINKLIJKE KATHOLIEKE HARMONIE
AMICITIA

1881 - 1981
EEN KRONIEK VAN 100 JAAR VRIENDSCHAP

e) AMICITIABOYS

In de schoot van de harmonie was er sedert 1947 een groep muzikanten die onder leiding van Dolf Acke populaire amusementsmuziek speelden op bonte avonden, oudejaarsavondfeesten en liefdadigheidsfeesten.  Op donderdag 27 februari 1947 speelden de "Amicitiaboys" op een bonte avond ten voordele van de Vlaamse boyscouts en op het Ceciliafeest van 24 november 1947 is er sprake van een klein orkest onder leiding van Dolf Acke.  Op oudejaarsavond van de jaren 1947 tot 1951 zijn ze present op het CVP-familiefeest en worden nu eens de Tyrolermannen van Amicitia dan weer de Amicitiaboys genoemd.  Op zondag 4 september 1949 om 20 uur spelen ze op een avondfeest bij de Paters (300 jaar in Eeklo), op dinsdag 22 november verlenen ze hun medewerking aan een bonte avond van Milac in de Werkmanskring.  Op zondag 12 november 1950 spelen ze op een opening van de volledig vernieuwde zaal en café van de Werkmanskring.

De Amicitia-voetbalploeg op 22 mei 1952
De Amicitia-voetbalploeg voor de aftrap van de match tegen de spaarkas op 22 mei 1952.  Staand: A. Acke - Van Vooren - M. De Bock - E. Lampaert - G. Van Hecke - P. Pille.
Zittend: P. Bastien - R. Laureyns - G. Coppenholle - F. De Lange - M. Jocqué.
 

Gaandeweg worden de Amicitiaboys verjongd en uitgebreid met niet-Amicitiamuzikanten en ze noemen zich het Eekloos Amusementsorkest dat voor het eerst op 1 juni 1952 (75 jaar jongenspatronage) optreedt en dat jaar speelt op een Vlaamse kermis in de Werkmanskring (13 juli), het bevrijdingsbal (14 september), op het Ceciliafeest van Amicitia (24 november), de Bonte Milactrein (2 november) en voor Slank en Vrank in de Gouden Leeuw (27 november).  Na een aantal jaar veranderde het Eekloos Amusementsorkest in The Raindrops dat met een beperktere formatie optrad tot het begin van de jaren zeventig.

Raoul Maheu Raoul Maheu, schone liedjes duren – helaas - niet lang. 

f) RAOUL MAHEU

Reeds vroeger had de bijna 72-jarige dirigent Richard Van Hyfte het voornemen te kennen gegeven de leiding van Amicitia in handen te geven van een jongere dirigent, maar het bestuur had daar geen oor voor gehad.  Het is waar, de man was wel geen groot dirigent, maar zijn plotse vervanging in maart 1951 door Raoul Maheu wekte toch bij velen wrevel.  Het zou tot het Ceciliafeest van 1953 duren vooraleer Richard Van Hyfte als gast bij Amicitia zou terugkomen.

Zijn eerste Amicitiaconcert dirigeerde Maheu te Waarschoot op 13 mei ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de harmonie de Christene Werklieden.  Verder speelde Amicitia in 1951 concerten in Waarschoot op een zomerfeest van Tijd en Vlijt (17 juni), in Lembeke in het park van d'Alcantara (15 juli), in het Munitiedepot (21 juli), op de Markt (6 augustus), op een muziekfeest te Wondelgem en op dezelfde avond te Ninove (waar Maheu ook les gaf) in de jaarbeurs (19 augustus), op Eeklo-kermis op de Markt om 21 uur (1 september) en ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten op 16 september 1951.

Op zondag 23 september 1951 werd aan het Belfort de gedenkplaat onthuld met de namen van de gesneuvelde en omgekomen politieke gevangenen van de tweede wereldoorlog.  De drie Eeklose harmonieën luisterden de plechtigheid op.  Amicitia speelde op 21 oktober voor de openstelling van de nieuwe brug op Raverschoot en luisterde op 4 november een congres van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) in de Werkmanskring op.

In het jaar 1952 speelde de harmonie verscheidene wandelconcerten (opening Rode Kruisstraat (?) op zaterdag 3 mei) en concerten (75 jaar jongenspatronage op 31 mei), serenades (aan Remy Van Brabandt 40 jaar gemeenteraadslid, gevolgd door een souper op 9 juni) en op de feestelijkheden te Balgerhoeke (50 jaar St.-Antoniusparochie) op 27 juli.

De tweejaarlijkse reis ging in 1952 (28 en 29 juni) met de trein tot Verviers, dan reden de bussen met hun 90 reizigers door de Oostkantons over Daszburg (Duitsland) naar Diekirch.  De volgende dag werd de reis verdergezet door de Sauervallei, via Clervaux, Coo en Spa naar Verviers waar het gezelschap weer op de trein stapte.

Dirigent Raoul Maheu kon het voor mekaar brengen dat Amicitia zoals voor de oorlog - een concert kon geven op de Kouter te Gent op 3 augustus.  Tot de jaren zeventig zou dit concert op het programma staan, doorgaans op de vooravond van de nationale feestdag.  Zoals het jaar voordien trok Amicitia weer naar de jaarbeurs in Ninove op 17 augustus.  Eeklo-kermis omvatte vier openbare concerten, waarvan de harmonie er een verzorgde op zaterdag 30 augustus.  Het geplande concert door de liberale harmonie St.-Cecilia en Vereenigde Vrienden ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten op 15 september kon niet doorgaan en werd vervangen door een Amicitia-concert.

Als voorbereiding op het Ceciliaconcert van 23 november gaven 72 Amicitiamuzikanten op 9 november 1952 een concert in het St.-Vincentiuscollege.  Op het programma stonden l. Mars der Belgische Parachutisten (P. Leemans) 2. Richilde (G. Parès) 3. Judex uit Mors et Vita (Ch. Gounod). 4. London Every Day (suite van Eric Coates) 5. Mars van het geheim leger (A. Prévost) en 6. Pro Amicitia (Pr. Van Eechaute).

Op het banket gaf Willy Van Zandycke een technisch verslag van het concert, wat hij jarenlang zou blijven doen, voorzitter Maurice Goethals bracht hulde aan Alfred Van Vooren (alias Spetters) voor zijn 50 jaar lidmaatschap en er werd een huldetelegram gestuurd aan harmonie St.-Georges die haar 50-jarig bestaan vierde.  Omstreeks 20 uur kwamen de vrouwen zich bij hun mannen-muzikanten voegen om verder te vieren.

Om de getroffenen van de overstromingsramp aan de kust en in Zeeland te helpen speelde Amicitia op donderdag 19 februari in de Gouden Leeuw ten voordele van het Nationaal Rampenfonds een concert dat 1260 frank opbracht.

Op zaterdag 14 maart had de harmonie de droeve plicht haar bestuurslid en onderdirigent Julien Van Overberghe ten grave te dragen, die zich meer dan 45 jaar ten dienste had gesteld van de harmonie als muzikant, lesgever klarinet en onderdirigent.

Door het overlijden en het ontslag van een aantal bestuursleden werd het bestuur met de jaren aangevuld met Jules Van De Velde en einde 1952 nam Hubert De Baets weer plaats in het bestuur als verslaggever.

In april reeds stond het vast dat S.K. Eeklo kampioen werd in derde provinciale voetbalafdeling en Amicitia luisterde op zondag 26 april de feestelijkheden voor en na de match op.

De Sinksenfeesten in de hovingen van het jongenspatronaat (Raamstraat) werden luister bijgezet door een concert om 20.30 uur (zaterdag 24 mei).  Op maandag 1 juni 's avonds ging er processie uit ter ere van O.-L. Vrouw-ten-Doorn en de harmonie begeleidde het mirakuleuze beeldje naar de kerk.

3. De gloriejaren (1953-1970)

a) BIJVAL OP DE KOUTER

De zomerconcerten begonnen op 19 juli in het Heldenpark, over het concert de dag nadien op de Kouter te Gent schreef Het Volk (21 juli 1953):

  ...... onder leiding van de heer Raoul Maheu speelt deze phalange van 70 man met verbazende zekerheid en zuivere phrazering en een zeer trouwe nakoming van rhythme en schakering.  De groepen van het orkest zijn flink en evenwichtig bezet, zodat deze harmonie werken kan voordragen en tot hun waarde brengen, zoals de "London Suite" van Eric Coates...

Het succes van dit concert werd bekroond met een souper op donderdag 30 juli.

Een openluchtbal en Fancy Fair in de hovingen van de Gouden Leeuw georganiseerd door de Rhytme-melodisten, Amicitia en S.K. Eeklo op 15 en 16 augustus viel letterlijk in het water.

Gedurende de kermiszaterdag de 22ste augustus concerteerde Amicitia op de Markt om 20 uur.

Weversmisdag (zaterdag 17 oktober 1953) werd gevierd met een braderie in de Stationsstraat en een wandelconcert door de harmonie.  Het eerste deel van het Ceciliaconcert van zondag 22 november werd verzorgd door Amicitia en het tweede deel was de eenakter Mijnheer logeert bij zijn vrouw door Excelsior.  De toegang was gratis (reservatie 5 fr. !) voor de leden en sympathisanten van de harmonie en van de CVP-Eeklo, die voor de laatste lTIaal mee op de uitnodigingskaart vermeld werd.  Na de mis de dag nadien deed men de cafés aan van Florent De Veth, Richard Depoortere, Alfred Kindts en Aloïs Verstraete.

De concerten van het jaar 1954 vonden plaats in het jongenspatronaat (5 juni), op een Vlaamse Kermis in de Werkmanskring (3 juli), op de guldensparenherdenking (11 juli), te Gent op de Kouter (19 juli) en in IJzendijke (31 juli op uitnodiging van de V.V.V.).  Het opluisteren van het defilé op 21 juli en de rouwplechtigheid op 11 november werd om beurten toegewezen aan één van de drie (na 1960 twee) harmonieën (74).  Op 1 augustus nam Amicitia deel aan een festival door de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia georganiseerd ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan.  Benevens processies, rouwstoeten en wandelconcerten speelde de harmonie nog concerten in het Heldenpark (Bevrijdingsfeesten 12 september), in het O.L.- Vrouw-ten-Doorninstituut (18 september) en in Waterland-Oudeman (op zondag 19 september).

Het succes van het Ceciliaconcert van 21 november werd vooral toegeschreven aan dirigent Raoul Maheu, aan wie op het banket hulde gebracht werd.

Het jaar 1954 werd op dinsdag 7 december afgesloten met een concert op de Muide op uitnodiging van E.H. Jan Baudts.

1955 zou weer een druk concert jaar worden voor de harmonie: op de Gentse Floraliën (25 april), het jongenspatronaat (28 mei), op het Groot Parochiaal Zomerfeest in de Werkmanskring (3 juli), de Gulden Sporenherdenking in het Heldenpark (11 juli), op de Kouter te Gent (18 juli), en te IJzendijke (7 augustus), ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bevrijding.

b) NAAR DE RIJN

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni ondernamen de muzikanten al of niet vergezeld van hun vrouw een onvergetelijke reis naar de Rijnstreek.  Om kwart voor zes namen ze de trein naar Luik, waar het met twee bussen verder ging over Eupen en Altenahr (middagmaal) naar Koblenz in Hotel Hohenstaufen met een (lange) avond in het befaamde Weindorf.

De volgende dag werd de reis verder gezet langs Königswinter (Drachenfels), Bonn (Beethovens geboortehuis), Keulen (Domkerk) en Aken naar Luik en met de trein weer naar de Ledeganckstad.

c) HET TRAGISCHE OVERLIJDEN VAN DIRIGENT RAOUL MAHEU

Als een donderslag bij heldere hemel kwam maandagavond 12 september 1955 het ontstellend bericht dat de nauwelijks 44 jaar oude Raoul Maheu in de kliniek te Eeklo aan de gevolgen van een auto-ongeval in Waarschoot overleden was.

Een delegatie van het bestuur ging de familie hun rouwbeklag aanbieden en in het vooruitzicht van de begrafenis werden op vrijdagavond rouwmarsen gerepeteerd onder leiding van Aimé Mouqué, directeur van de muziekakademie.

De begrafenis in St.-Amandsberg op zaterdag 17 september was een indrukwekkende plechtigheid, die velen die het meemaakten niet licht zullen vergeten.  De verslagenheid was algemeen.  Het concert 's avonds op de Markt te Eeklo ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten werd uit piëteit voor de afgestorvene niet uitgevoerd.

d) WILLY VAN DE GENACHTE

De Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia was letterlijk onthoofd en het bestuur stond voor de moeilijke taak in de vervanging van Raoul Maheu te voorzien.  Uit een achttal kandidaten werden er een drietal weerhouden, waaruit de bestuursvergadering van 1 oktober de 29-jarige Willy Van De Genachte op proef aanvaardde, daar hij Eeklonaar is.

Willy Van De Genachte
Willy Van De Genachte: wel sant in eigen land.
 

Willy Van De Genachte, zoon van volksvriend Gaston (spelend bestuurslid van de Harmonie St.-Georges en voorzitter van het Eekloos koor De Welgezinden) had - amper 8 jaar oud - zijn eerste muzikale stappen gezet in de harmonie St.-Georges en lessen gevolgd van Lima en Edmond Verstraete, toen leraars aan de muziekakademie, waar hij de regeringsmedaille haalde voor klarinet en notenleer in 1944.  Na zijn studies aan het St.-Vincentiuscollege ging hij naar het Gents Conservatorium waar hij zijn hoger diploma behaalde voor klarinet (1950), kamermuziek (1952) en saxofoon (1952).  Reeds in 1947 was hij soloklarinettist bij de muziekkapel van de Zeemacht, sedert 1951 klarinettist (van 1966 tot 1976 soloklarinettist) in het harmonieorkest van de Gidsen, waar hij Raoul Maheu opvolgde.  Al vroeg had men zijn dirigeerkwaliteiten ontdekt want in 1950 leidde hij een orkestje in dancing Cercle (rechtover 't Station).  Hij was dirigent van muziekkorpsen te Zomergem, St.-Niklaas, Hamme en later ook nog te Tielt, Waarschoot (tot 1960 Tijd en Vlijt en sedert 1966 De Christene Werklieden) en Deinze (St.-Cecilia).  Willy Van De Genachte leidde zijn eerste herhaling op 8 oktober 1955 en speelde het klaar in zes weken zijn eerste Ceciliaconcert van zondag 20 november voor mekaar te krijgen.  Van bij de beginne dwong hij bij de muzikanten respect af door zijn vakmanschap en zijn aanpak. In memoriam Raoul Maheu speelde de harmonie eerst de treurmars uit Beethovens pianosonate opus 26 (Marcia funebre sulla morte d'un Eroe).

Het Ceciliafeest op maandag 21 november werd sober gehouden: om 10 uur mis voor de overleden leden, rondgang met bezoek aan cafés van (ere)leden-herbergiers (nu ook O. Delagaye, Prinsenhofstraat) en om 13.30 uur op de bovenzaal een banket klaargemaakt door Gaston Verstraete.

Zoals steeds konden ereleden inschrijven tegen de prijs van 100 fr.  De sprekers herdachten de verdiensten van Raoul Maheu en spraken hun vertrouwen uit in de nieuwe dirigent Willy Van De Genachte, die de genegenheid van de muzikanten en de sympathie van het publiek gewonnen had.  Voorzitter Maurice Goethals had het over de viering van 75 jaar Amicitia in 1956.  Het dansfeest nadien ging uit piëteit voor Maheu zaliger niet door.

e) JUBELJAAR 1956

Op zondag 6 mei begeleidde de harmonie een optocht van 1300 leerlingen van het O.L. Vrouw-ten-Doorninstituut op een propagandadag gericht tegen de wet-Collard (vermindering van staatstoelagen aan het vrij onderwijs).

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei nam Amicitia deel aan het overbrengen van de stoffelijke overschotten van vijf politieke gevangenen en zes verplichte arbeiders, slachtoffers van de tweede wereldoorlog.  Ter herdenking van de geboorte van de Vlaamse dichter Albrecht Rodenbach in 1856 werd in Eeklo een comité opgericht dat op 17 juni op grootse wijze een Rodenbachfeest met stoet organiseerde, waaraan Amicitia - haar Vlaamse traditie getrouw - deelnam.

De viering van het 75-jarig bestaan van Amicitia werd ingezet met een jubileumreis naar Luxemburg op zaterdag 7 en zondag 8 juli, waarvoor de werkende leden 150 fr. en de echtgenoten en ereleden 550 fr. betaalden.  Het gezelschap van 80 man reed in twee bussen over Brussel naar Namen, waar de twee autobussen defect raakten, zodat pas om halfvier het middagmaal in Esch-sur-Sûre kon genut worden.  De reis ging verder over Goebelsmühle, het kasteel van Bourscheidt en Ettelbrück naar Luxemburg.  's Anderendaags reed men naar Echternach (Müllertal) met middagmaal en dan verder langs de Sauervallei tot Diekirch.  Tussen Marche en Namen raakte een bus een tweede keer defect.  Het oponthoud duurde vijf uren en de bussen kwamen pas om halfvier 's nachts in Eeklo aan !

Jubilerende 75-jarige harmonie (30-9-1956)
75 jaar: een bloeiende jubilerende harmonie (30-9-1956) !
 

Zomerconcerten werden gespeeld in Gent op de Kouter (16 juli), in het park te Eeklo en het concert op het CVP-tuinfeest van 4 augustus in de hovingen van de Gouden Leeuw viel door de regen in 't water.  Op 16 september begeleidde Amicitia een optocht van turnsters op een Gouwfeest in Eeklo georganiseerd door Slank en Vrank.  Het jubelfeest van het 75-jarig bestaan van Amicitia greep plaats op zondag 30 september.  De dag begon om 9.30 uur met een dankmis in de dekenale kerk, waar de harmonie (dank zij speciale toelating van het bisdom !) Judex (Ch. Gounod) en Westminster Meditation (E. Coates) speelde.  Daarna stapte het jubilerende muziekkorps door de stad, bezocht de herbergen van Wed. Delagaye, Fl. De Veth en Alfred Kindts, en bracht aubades aan jonggehuwde leden Etienne Lampaert (Eikelstraat, waarvan groepsfoto), Urbaan De Roo en Marcel Jocqué.  Aan het banket aangeboden door de voorzitter zaten 180 genodigden aan, waarvan de vrouwen van 80 spelende leden.  Bestuurslid Jules Van De Velde gaf de wijn, wat hij later nog zou doen (zijn familie zet de traditie voort).  De tafelrede van Willy Van Zandycke handelde over het muzikaal verleden van de harmonie, Hubert De Baets gaf een overzicht van 75 jaar harmonieleven bij Amicitia, Remy Van Brabandt, die als katholiek politicus meer dan 50 jaar wel en wee van de harmonie had meegemaakt drukte de hoop uit dat de leden "steeds in de bres zouden staan ter verdediging van al wat in ons land katholiek is" (75) en Prosper Delcourt bracht de sympathie van toneelvereniging Excelsior over.  Volksvertegenwoordiger Paul Eeckman spelde de zilveren medaille der Kroonorde op de borst van ouderdomsdeken Alfred Van Vooren wegens 54 jaar onafgebroken dienst.

Frits Van Hecke en Aulugèle De Lille legden de dag van de jubileumviering op film vast.  De dag daarop gaven de harmonie St.Georges van 20 uur tot 21 uur en de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia en Vereenigde Vrienden van 21 uur tot 22 uur een concert op de Markt.

Op zondag 21 oktober gaf Amicitia in het O.-L.-Vrouw-ten-Doorninstituut een concert dat voor de leerlingen werd verklaard door Roger Laureyns.  De dag nadien, weversmisdag, bevolkten de leden van de harmonie en hun vrouwen opnieuw de bovenzaal van de Gouden Leeuw voor een souper aangeboden door de leden met 25 of meer jaren dienst.

De maandag 26 november vierden de muzikanten het traditioneel Ceciliafeest met mis, rondgang, banket met de onvermijdelijke reeks sprekers die de verdiensten van dirigent Willy Van De Genachte, leider van klaroenen Pierre Janssens en leider van de trommelaars Roger Verhovert in de verf zetten.  Het was het eerste Ceciliabanket waarop de vrouwen van de leden mochten aanwezig zijn.

In het jubeljaar 1956 telde de harmonie meer dan 100 leden (met inbegrip van leerlingen).

In 1957 verleende Amicitia haar medewerking aan de inhaling van Pastoor De Kesel op het Oostveld (14 april), aan een optocht van 4000 leerlingen van de vrije scholen van Eeklo (19 mei) en aan een Tuinfeest van de Broeders van Liefde in het Beukenhof (25 mei).  Het was op het Guldensporenconcert van maandag 8 juli 1957 op de nieuwe (houten) stadskiosk dat grote tromslager André Van Parijs een beroerte kreeg tijdens de uitvoering van Het Lied der Woestijn (S. Romberg).  De zaterdag daarop droeg Amicitia hem ten grave.

Het drukke weekend van de 21ste juli bracht de harmonie de zaterdag voor een concert naar Heist, de zondag luisterde het korps het defilé aan de gedenkplaat op de Markt op en de maandag (22 juli) speelden ze hun jaarlijks concert op de Kouter te Gent.

f) VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus verschenen de statuten van de "Koninklijke Harmonie Amicitia".  Toen Ignace Peckstadt in 1953 bestuurslid werd had hij - als advocaat - aangedrongen op de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) en statuten opgesteld.  In september 1954 had men een raad van beheer samengesteld die in samenstelling verschilde van het bestuur !  Na de jubelviering van 1956 had Remy Van Brabandt aangedrongen op de stichting van de v.z.w. en de 16 oprichters van 1957 waren dan toch de bestuursleden van oktober 1953 (76).

Op 20 oktober 1957 begeleidde Amicitia een optocht van 600 leerlingen van de Broeders van Liefde naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van die orde.

Het Ceciliafeest bestond uit een concert op zondag 24 november (eerste deel door harmonie met onder andere Circus Renz met xylofoon-solo door Roger Verhovert en tweede deel door toneelbond Excelsior) en banket op maandag 25 november, waarop ook de dames uitgenodigd werden en dat opgevrolijkt werd: Het kabaret van de Gentse amateurclub was de moeite waard nwar liever hoorden we toch wat meer Vlaamse liedjes (77).

Met wel en wee leeft Amicitia mee (1956)
Met wel en wee leeft Amicitia mee (1956).
 

Op vastenavond 18 februari trok Amicitia naar Heist om Carnaval te vieren.

Met de twee andere Eeklose harmonieorkesten werd een overeenkomst bereikt om elk drie zomer concerten te spelen: het eerste op de Markt (19 mei om 20.30 uur), het tweede in het Heldenpark (29 juni, viel samen met het Tuinfeest ten voordele van de nieuwe kerk op 't Oostveld) en het derde op de Markt (19 juli).

De nationale verkiezingen van 1 juni werden overtuigend gewonnen door de Christelijke Volkspartij (CVP) en de dag daarop stapte Amicitia met de CVP triomfantelijk door de stad, wat niet gebeurde toen ook de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober voor de CVP een absolute meerderheid opleverden.

Andere concerten werden gegeven in Zomergem (23 juni), te Gent op de Kouter (26 juli, met groot succes) en in het St.-Vincentiuscollege (21 september).

Voor een goed begrip dient hier aangestipt te worden dat niet telkens de jaarlijkse vaste, steeds herhaalde prestaties vermeld worden zoals de Sacramentsprocessie (juni), halfoogstprocessie, rouwstoet (1 november) en de talrijke serenades aan de leden (bekroning, jubileum, huwelijk enz...).

Einde oktober 1958 overleed Pierre Albert Janssens, chef van de klaroenblazers sedert maart 1955, en hij werd opgevolgd door Gustaaf Van Hecke, klarinettist bij Amicitia sedert 1930 en sedert 1945 door oorlogsinvaliditeit klaroenblazer.

De Ceciliaviering werd bij wijze van proef veranderd: het concert (78) werd de zaterdagavond 22 november gegeven en mis, rondgang en banket de zondag, waardoor ook het onderwijzend personeel en scholieren konden meevieren: er waren 80 muzikanten aanwezig !

Aan de voorzitter, weer burgemeester benoemd, werd op 10 januari 1959 op de bovenzaal een serenade gebracht.

Op zaterdag 24 januari droeg Amicitia haar oud-dirigent Richard Van Hyfte onder grote belangstelling ten grave.  Maurice Goethals sprak de lijkrede uit:

  Instrumentist, lesgever in noten- en instrumentenleer, onderdirigent en dirigent, alles heeft hij meegemaakt en zonder hem zou Amicitia nooit geworden zijn wat het heden ten dage is.  Zijn hele leven heeft hij er aan gegeven en geofferd, onvergeld....
  De Eecl., 111 (1959),5 (1 febr.)

Op 31 mei marcheerde Amicitia in een Rerum Novarumstoet onder het motto: "werk in eigen streek".

g) PROVINCIAAL TORNOOI

In het voorjaar legde de harmonie zich toe op de voorbereiding van het Provinciaal Tornooi, dat plaats had in het Heldenpark op zaterdagavond 6 juni.  Amicitia speelde als inleiding Feestmars (V. Boudewijns), als opgelegd werk Leieklanken (G. Favere), als keuzestuk Plechtige Ouverture (G. Boedijn) en besloot met Rupelmars (Slootmaeckers).  De harmonie promoveerde van eerste afdeling (79) naar uitmuntendheid met een cijfer goed voor ereafdeling (80).

Op de goede afloop bood de voorzitter de zaterdag daarop de muzikanten een souper aan in de bovenzaal.  Na Hubert De Baets legde volksvertegenwoordiger Paul Eeckman vooral de nadruk op de zeer verdienstelijke verrichting van Amicitia, die een uitzonderlijke bloei kent, op een ogenblik dat de meeste muziekverenigingen het lastig hebben om te blijven bestaan (81).

Op zaterdag 27 juni nam Amicitia deel aan een groots turnfeest ter gelegenheid van de inwijding van Itaka, sportstadion van het st.Vincentiuscollege (toegang Zandstraat), dezelfde avond speelde ze een concert op het tuinfeest in het Heldenpark en op 20 juli kende het concert op de Kouter te Gent het verwachte succes.

Een nieuwigheid met Eeklokermis was een taptoe op de Markt.  Na een muziekwandeling door de stad verzamelden op de Markt de vijf muziekkorpsen (82) waarvan Willy Van De Genachte toen dirigent was, gaven een staaltje van hun kunnen en besloten gezamenlijk met de Brabançonne.

Het St.-Ceciliaconcert van zondag 22 november 1959
St.-Ceciliaconcert: het muzikale hoogtepunt van 't jaar.
(zondag 22 november 1959).
 

De zomerconcerten werden afgesloten met een concert op de braderie van het krisisstrand (Koning Albertstraat) op 19 september (Bevrijdingsfeesten) en een concert te Oostburg op 26 september.

Na een wandelconcert op Weversmisdag bracht Amicitia een serenade aan haar erevoorzitter Armand Goethals die tachtig jaar geworden was.

Voor de Ceciliaviering 1959 werd het scenario nogmaals veranderd: het feest greep toen plaats op zaterdag 21 november en het concert de zondag.  Vóór de mis ontving de stadsmagistraat het gepromoveerde muziekkorps op het stadhuis, waar Maurice Goethals dankte voor de buitengewone toelage van 10.000 frank als blijk van waardering vanwege het stadsbestuur.

Begin december moest Amicitia twee verdienstelijke leden ten grave dragen: Célestin Grégoire, bestuurslid en sedert 1912 klarinettist en Armand Goethals, begenadigd violist, bestuurslid sedert 1910, oudsecretaris en erevoorzitter sedert 1945.  Op donderdag 17 december werd Maurice Goethals, 75 jaar, gehuldigd door de CVP-Eeklo, een viering waarop Amicitia niet kon ontbreken.

Op maandag 25 april 1960 speelde Amicitia een concert in de Gentse Floraliën, op zaterdag 2 juli in het Heldenpark (tuinfeest ten voordele van de nieuwe kerk van het Oostveld) , en de 9de juli waren ze te gast op de Europafeesten in Tielt voor een concert en deelname aan een taptoe.

Vervolgt

__________________________
(74 Voor Amicitia was dat in 1951-54-57-60-62-64-66-68-70 etc.... op 21 juli en in 1951-54-57-60-63-64 (50ste verjaardag sinds 1914) -65-67-69 etc... op 11 november.  Terug naar de tekst
(75 De Eecl., 108 (1956), 41 (7 okt.).  Terug naar de tekst
(76 Adolf Acke was sedert september 1955 uit het bestuur verdwenen.  Hij moest de zaterdagavond repeteren in Bassevelde, waar hij dirigent geworden was.  Terug naar de tekst
(77 De Eecl., 109 (1957), 49 (8 dec.).  Terug naar de tekst
(78 Eerste deel voor harmonie, tweede deel film Wenen, stad mijner dromen.  Terug naar de tekst
(79 Hoe de harmonie in eerste afdeling kwam, konden we niet achterhalen, in elk geval is er geen enkel spoor van een voorafgaande deelname aan een tornooi.  Was het op basis van haar vooroorlogse klassering ?  Terug naar de tekst
(80 Stijgen met twee afdelingen tegelijk was niet in het reglement voorzien.  Terug naar de tekst
(81 D.E. in Het Volk van 15 juni 1959.  De liberale harmonie St.-Cecilia was toen enkele maanden inaktief en de harmonie St.-Georges telde nog een goede twintig leden.  Ze smolten samen op 23 juli 1960 (zie A. DE SMET: De Geschiedenis der Koninklijke Harmonie St.-Georges en St.-Cecilia).  Terug naar de tekst
(82 Kunst en Vrijheid (Hamme), St.-Cecilia (St.-Niklaas), De Goede Vrienden (Tielt), Tijd en Vlijt (Waarschoot) en Amicitia (Eeklo).  Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024