Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

Meetjesland in vroegere jaren

WAARSCHOOT KENDE REEDS
DE HOME-TRAINER IN 1909

Of de "Home-trainer Nationaal" samengeknutseld te Waarschoot omstreeks de jaren 1909-1910 's lands eerste oefenfiets was, kan moeilijk achterhaald worden.  Het is echter zeker dat hij, in alle geval wat de benaming betreft, de voorloper is van de hedendaagse home-trainers die voor allerlei doeleinden gebruikt worden, vanaf fysieke training tot vermageringskuur.  Het erop gemonteerde meettoestel laat vermoeden dat deze enkele fiets op rollen meer bedoeld was om de individuele snelheidsmogelijkheden van de berijder te testen en vast te leggen.

De plannen ervan werden ontworpen door Petrus Joseph Speeckaert, (geboren te Waarschoot op 19 maart 1871, vader van ereschepen Leon Speeckaert) die een zeer technische knobbel had en het zelfs zover bracht dat hij directeur werd van de textielfabriek Lejour-Vande Capelle in de Kerkstraat.  Om zijn plannen uit te werken kon hij niet alleen een beroep doen op zijn meesterknechten uit de weverij, Henri-August Arens (geboren te Waarschoot op 19 december 1866 en overleden te Gentbrugge op 21 december 1946, laatst woonachtig Kouterweg), Henri De Bruyne (geboren Halluin (Fr.) 20 juni 1875 en overleden te Gent 22 juni 1952, laatst woonachtig Nijverheidsstraat) en Desiré Aerssens, bijgenaamd Labas (geboren te Zomergem 23 april 1883 en weer verhuisd naar deze gemeente in 1911), maar vooral op zijn buurman Gustaaf De Vilder (geboren te Waarschoot 26 november 1875 en overleden 6 oktober 1941) die zijn werkplaats en medewerking ter beschikking stelde.  Gustaaf was in feite kloefkapper-herbergier, maar met de opkomst van de tweewieler zag hij meer toekomst in de fietsenmakerij.

Het prototype (zie foto) werd maar kortstondig gebruikt, omdat het bijna niet commercieel kon uitgebaat worden.  Wat Pierre Speeckaert ertoe aanzette een verbeterde uitgave te ontwerpen, bestaande uit twee fietsen (die konden aangepast worden naargelang van de gestalte en de gewenste zit van de berijder) en één meter die per fiets afzonderlijk de verwezenlijkte snelheid aanwees.  Meteen was de mogelijkheid geschapen opdat twee personen zich met elkander konden meten in de edele kunst van snelfietserij.  Vele kermissen werden toendertijd aangedaan met deze "attraktie", zelfs tot in Harelbeke, terwijl gedurende de wintermaanden wedstrijden georganiseerd werden, o.a. tussen wijlen Maurice De Waele en Raymond De Corte, die in hun tijd bekend stonden als te duchten wielrenners.  Of er van dit tweede tuig foto's bestaan is twijfelachtig.

De home-trainer van Waarschoot

Op de foto van links naar rechts:

Esther Virginie De Vilder, dochter van Gustaaf, geboren te Waarschoot 6 januari 1901, huwde op 11 oktober 1928 met Herman Verleye en verhuisde naar Eeklo.
Valerius De Vilder, zoon van Gustaaf, geboren te Waarschoot 30 april 1908 en er overleden (Hoekje) 17 april 1979.
Op de arm van zijn moeder Marie Sophie De Poorter, geboren te Sleidinge 17 december 1874 en overleden op 10 september 1912.
Gustaaf De Vilder, kloefkapper-herbergier en fietsmaker.
Op de fiets: Amedé Ivo Arens, zoon van Hubert, geboren te Waarschoot 3 september 1897 en overleden 30 juli 1967, toen woonachtig Kouterweg.
Henri August Arens, meesterknecht-wever.
Henri De Bruyne, meesterknecht-wever.
Petrus Joseph Speeckaert, die naar Menen verhuisde in 1920.
Désiré Aerssens (Labas).

Hubert Reyniers

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024