Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 1

Meetjesland in vroegere jaren

DE LUSTIGE MEETJESLANDERS IN 'T KAMP VAN ELSENBORN

Nadat de mannen van de klasse van '15 - geboren in 1895 - tijdens de eerste wereldoorlog ongemoeid werden gelaten moesten zij hun soldatendienst kloppen in 1919-20 en kwamen aldus terecht in de Oostkantons.

Tijdens een wederoproeping in 1920 of 1921 ontstond onderstaande foto.
De lustige Meetjeslanders in 't Kamp van Elsenborn
V.L.N.R. Eerste rij:
Roelandt uit Landegem, nadere gegevens ontbreken (?).  Arthur Burggraeve uit Waterland-Oudeman (†).
Honoré Van Kerschaever, woont nog met zijn echtgenote op zijn hoeve te Maldegem, Biezeveldstraat 1, (Vossenhol).
Basile De Wilde uit Waarschoot, woont te Eeklo op zijn hoeve, Vrouwestraat, 2.
Emile De Sutter uit de Eerstestraat te St.-Laureins (†).

Tweede rij:
Edmond Van Daele uit St.-Laureins, Kruiskensstraat, woont te Eeklo, Vrombautstraat 115.
Cyriel Cherlet uit de Veldstraat te Maldegem (†).
De Reu uit Bellem, verdere gegevens ontbreken (?).
Maurits Bonte uit St.-Margriete, woonde te Eeklo in de Kerkstraat (†).
De drie overledenen hielpen ons in het identificeren van de foto.

Aan hen die 65 jaar geleden "streden" onder de Meetjeslandse vlag wordt deze bladzijde opgedragen !
Hun strijd is weliswaar niet zo denderend geweest...
Hun inbreng was niet beslissend...
Maar zij deden hun plicht !

Daniël De Sutter

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024