Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B IX 3     Kamiel Gyssels

zoon van Augustinus Gyssels (B VIII 3) en Maria Theresia De Groote

° Zomergem 20.3.1874
x Waarschoot 19.5.1908 Ida Pauwels
Eeklo 2.8.1945


Kamiel Gyssels werd in Zomergem geboren op 20.3.1874 als oudste zoon in het gezin van August en Maria Theresia De Groote.

Hij trok bij de militielichting van 1894 het nummer 209 en werd aldus vrijgesteld van dienst.  Hij was 1.70 m groot en kon lezen en schrijven.  In dat jaar werden 53 lotelingen in het militieregister ingeschreven, waarvan 7 ongeletterd waren, 4 enkel konden lezen, 20 konden lezen en schrijven, 18 ook nog konden cijferen en ten slotte nog drie meer onderwijs hadden genoten.

Hij huwde in Waarschoot met Ida Pauwels op 19.5.1908.  Zij was geboren in Sleidinge op 12.6.1876, als dochter van Ivo en Pelagie Wauters, landbouwers op de Oostmoer te Waarschoot.  Net als de vader van Kamiel, was Ida's vader op dat moment armmeester van Waarschoot.

Zij boerden eerst een goed jaar op Meirlare 1 als opvolger van Desire Van Vlaenderen en zijn zuster Maria Coleta, en vanaf 1910 in de Azaleastraat 50 (in 1920 nr 4, huidig nummer 48) te Zomergem.  Op 1 juli 1908 kwam Marie Louise De Jaeger als meid inwonen en een jaar later werd ze opgevolgd door Marie Catharine De Decker, die dan in 1913 huwde met Raymond Claeys en naar Amerika vertrok.  Op 16.3.1909 was ook Martha Neirynck als meid aangekomen; zij vertrok met Nieuwjaar 1911.  In 1910 werd Cyriel Heyde koewachter.

Het hof in de Azaleastraat, in 1835 ter kadaster bekend onder de nummers Sectie A 680 boomgaard, 681 tuin, 682 wal, 683 huis en 684 boomgaard, had een omwalling, die in de 19e eeuw gevuld is; waarschijnlijk is dit gebeurd bij het graven van het Schipdonkkanaal rond 1860.

Volgens het kadaster had die boerderij toen een grootte van 29.98.70 ha, was ze in 1872 afgeslankt tot 20.22.10 ha en bedroeg de grootte ervan bij de eeuwwisseling 19.31.60 ha.  In 1835 was de Gentse rentenier Joseph Camberlijn en in 1862 Hyacinth Camberlijn uit Petit-Enghien de eigenaar.  Later is de hofstede verkocht aan de familie Vanderbueren en in 1907 aan een familie Van Vlaenderen.

Toen de hofstede in 1909 vrij kwam waren heel wat kandidaten opgedaagd bij de eigenares.  Het gerucht deed de ronde dat Juffrouw Van Vlaenderen geen gemakkelijke was, en een grote kwezel.  Er werd zoals die tijd dikwijls gebeurde, om raad gevraagd bij de pastoor en die wist maar al te goed wie die juffrouw was.  Kamiel, zei de pastoor, ga met mijn groeten naar de juffrouw, steek op een onbewaakte moment uw hand in uw broekzak, op zoek naar een zakdoek en zorg ervoor dat uw paternoster uit uw broekzak valt.  Zo gezegd, zo gedaan... en Kamiel had de pacht van het hof !

In 1909, dus juist voor de komst van Kamiel werd de Azaleastraat gekasseid. Voordien was het een zandige en ook wel eens een modderweg die de Gentweg genoemd werd.  De plaats was nog het meest bekend onder de naam "Den Boer", naar een oude herberg die in de laatste helft van vorige eeuw en het begin van de 20e eeuw daar in de buurt stond.103

Wegens haar ligging zo dicht bij het Schipdonkkanaal, werd de hoeve lelijk gehavend tijdens de eerste wereldoorlog.  De binnendeuren dienden na de doortocht van de Duitsers, als vlot voor de Belgische soldaten om over het kanaal te komen.  En op Allerheiligenavond 1918 is de schuur afgebrand.  Na de oorlog is de schuur heropgebouwd in opdracht van de eigenaars, door een aannemer van St-Amandsberg, waarvan gezegd werd dat hij niet wist hoe er aan te beginnen.

Hier vindt u twee kaarten die klaar en duidelijk tonen waar precies Kamiel's boerderij gelegen was in de Azaleastraat.

Als alles min of meer opnieuw in orde was stierf ook juffrouw Van Vlaenderen en kwam het goed in handen van de gebroeders De Groote in Wondelgem, die het hof wilden verkopen om een handel in bouwmaterialen te beginnen in Wondelgem.  De vraagprijs bedroeg 120000 frank.  Kamiel bood 100000 fr. maar de eigenaars wilden de prijs niet laten zakken.  Kamiel keek ondertussen uit naar een andere hoeve en kocht er een in de Weststraat te Waarschoot.  Uiteindelijk is het hof in de Azaleastraat verkocht voor 90000 frank aan Alfons Bekaert en Marie Mathilde De Wispelaere, zelf uit de streek, maar die voordien in Drongen hadden geboerd.

Zoals vroeger heel dikwijls gebeurde zijn Kamiel en Ida verhuisd op 1 mei.  Voordien had Kamiel wel al een en ander overgebracht en bij August Wille, de vorige pachter, een plaatsje kunnen geven, maar het grootste deel werd vervoerd op de "misdag".  Met 16 karren en wagens achter elkaar, getrokken door paarden en ossen ging de weg langs Ronsele, over de brug richting Weststraat.  Aan de Stuiverse bossen raakte een wagen met rundsbeesten van de smalle kasseiweg in het zand dat wel 15 cm lager lag, de wagen maakte gekke sprongen en een zieke koe plofte op een rund, dat zijn bil brak.  Het dier moest dus geslacht worden.  En zoals toen gebruikelijk was werd gans de wijk verwittigd en konden de buren en kennissen 's anderendaags vlees kopen bij de nieuwe eigenaars.

Op 6 mei 1922 lieten Kamiel en Ida zich met hun gezin inschrijven in de gemeente-registers van Waarschoot met als adres Weststraat 39, in opvolging van August Wille en Marie Prudence De Wispelaere, die met 2 zonen, een dochter en een zus van Prudence naar Zomergem Meirlare vertrokken.

In 1919 was Kamiel eigenaar geworden van een huisje in Statiestraat, sectie C 1735g, uit de verdeling van zijn schoonouders.  Hij kocht ook een huis met een stukje land, sectie C 1736b en C 1746b, resp. 7 a 60 ca en 13 a en 60 ca, op de hoek van de Statiestraat met de Molenstraat van Louise Pauwels, dochter van Jan Baptist, die het op haar beurt geërfd had van Ivo Pauwels.  En in het zelfde jaar kocht hij ook nog de boomgaard daarnaast van 7a en 20 ca sectie C 1735k van de familie August Van De Woestijne-Standaert.

Kamiel is ten gevolge van een smartelijk ongeval op de Dam in Waarschoot, in de kliniek van Eeklo overleden op 2.8.1945.  In 1948 kwam de hoeve in handen van de jongste zoon Aimé.  In de zomer van 1989 werd het hof verkaveld voor bouwgrond en samen met een perceel zaai- en weiland verkocht.

Ida stierf in Bassevelde bij haar dochter op 20.3.1953.

Hun 3 kinderen:

 1. Anna Gyssels
  ° Zomergem 30.6.1909.
  Zij kwam rond 21 uur ter wereld en haar geboorte werd aangegeven op het gemeentehuis door haar grootvader Augustinus Gyssels en maternele grootmoeder Pelagie Wauters.  Zij is op 17.8.1948 gehuwd in Waarschoot met Edmond Claeys, landbouwer, geboren in Bassevelde op 20.12.1905.
  Anna overleed in de H. Hartkliniek te Eeklo op 27.12.1988.  Edmond woonde dan naast de boerderij in Bassevelde.  Hij is overleden in Eeklo op 21 oktober 2004.
  Zij hebben twee zonen:
  • Marijn Claeys
   Was gehuwd met Caroline Noë.  Zij was de dochter van Maurice Noë en Marie Van Damme.  Caroline overleed in Watervliet op 14 augustus 1996.  Zij hebben twee zonen en één dochter.  Sinds 6 juli 2016 hebben ze ook 8 kleinkinderen.
  • Marc Claeys
   Gehuwd met Annie De Smet.  Zij hebben 4 gehuwde dochters en 10 kleinkinderen.
    
 2. Maurice Gyssels
  ° Zomergem 21.4.1911.
  Hij is geboren rond 1.30 uur in de morgen.  Hij huwde op 25.4.1946 in Lovendegem met Stella Van Vooren (° Lovendegem 25.1.1913).  Hij was oud-strijder van de oorlog 1940-1945 en bezat aldus verschillende eretekens.  Hij was landbouwer in de Daelmstraat in Ronsele, zat vele jaren in de gemeenteraad en meerdere andere besturen.  Hij ging op rust in de Dreef te Ronsele en overleed er plots op 3.3.1974.  Stella zette zich nog hard in voor de vrouwen­bewegingen en voor de kerk.  Zij overleed na een lange ziekte in het rustoord "Ons Zomerheem" te Zomergem op 19.9.1986.  Zij hadden geen kinderen.
   
 3. Aimé Gyssels
  ° Zomergem 23.11.1914.
  Zijn geboorte, rond 19.45 uur, werd 's anderendaags op het gemeentehuis aangegeven door Jules Gyssels en Clara Pauwels.
  Hij is 5 dagen na zijn zus op 31.8.1948 te Waarschoot gehuwd met Leona Van Vooren (° Waarschoot 7.12.1919).
  Zij waren landbouwers in de Weststraat te Waarschoot op het ouderlijk hof van de "Gijzen" en hadden 3 kinderen.  Aimé stierf in Waarschoot op 18.10.1952.
  Leona hertrouwde op 22.2.1954 te Waarschoot met Albert Sierens, landbouwer (° Waarschoot 29.6.1919).  Leona schonk nog het leven aan een dochter.  Zij stierf in Eeklo op 20.3.1973 na een lange ziekte.  Haar dochter huwde in Waarschoot.
  De kinderen van Aimé en Leona:
  • Een dochter, gehuwd, 3 dochters, 1 zoon.
  • Kristiaan Gyssels
   Gehuwd met Lucréce Lacaeyse (° Sleidinge 26/4/1951 - † Ronsele 23/4/2019)
   Ze kregen één dochter.
  • Een dochter die één dochter heeft.
    

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land