Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B II     Andreas Gysels

zoon van Ghiselbrecht Gysels (I)

° vermoedelijk tussen 1590 en 1610
x Hansbeke 29.9.1640 Francisca Teerlinck
Oostwinkel 22.6.1669.


Wanneer Andreas geboren is, hebben we nergens kunnen vinden.  Bij de geboorte van zijn kinderen, noch bij zijn overlijden werd zijn ouderdom vermeld.  En ook geen enkele andere acte geeft ons duidelijkheid.  Zijn broer Joannes huwde 20 jaar vóór hem, maar dat wil hoegenaamd niet zeggen dat hij 20 jaar jonger was.  Aan de hand van de geboortedata van zijn kinderen, zijn we geneigd te denken dat hij in het eerste decennium van de 17e eeuw geboren is.

Hij huwde in Hansbeke op 29.9.1640 met Francisca Teerlinck, maar de ondertrouw staat in de registers van Oostwinkel ingeschreven op 24.7.1640.  De pastoor noteerde Joannes Gheysels en Fransisca Terelinckx.

Zij woonden eerst in Hansbeke, dan in Merendree, vervolgens in Oostwinkel, waar beiden stierven: Francisca op 13.5.1668 en Andreas op 22.6.1669.

Het huidige Oostwinkel was in het Ancien Regime versnipperd in talrijke kleinere heerlijkheden, zoals Pilkem, Mosbeke, Leischoot, Westwinkel, Kattenbroek en Sint-Donaas, maar het grootste deel van het huidige Oostwinkel behoorde aanvankelijk tot Zomergem; Waarschoot en Ronsele behoorden tot het Ambacht Zomergem.  In 1559 werd Zomergem een eigen Ambacht en werd Oostwinkel bij het Ambacht Waarschoot ingedeeld.

Voor alle duidelijkheid willen wij de lezer er op wijzen dat een parochie eerder een kerkelijke afbakening is, met een pastoor aan het hoofd, terwijl een heerlijkheid een rechterlijke begrenzing is met als hoofd een baljuw.  Zij vallen zelden samen.  De baljuw was de vertegenwoordiger van de heer, de bezitter van de heerlijkheid, in ons geval hier de graaf van Vlaanderen.

Van Andreas kennen we 5 zonen:

 1. Joannes Gysels
  ° Hansbeke 2.2.1641.
  † Hansbeke 29.7.1642
   
 2. Joannes Gysels
  ° Merendree 2.3.1647
  x Oostwinkel 18.2.1670 Livina Van Den Berghe
  xx Oostwinkel 15.4.1681 Livina Meye
  xxx 30.11.1703 Maria Mestdagh
  Oostwinkel 12.11.1705
   
 3. Franciscus Gysels (B III)
  ° Oostwinkel 20.5.1651
  † Oostwinkel 21.6.1710
   
 4. Judocus Gysels
  ° Oostwinkel 26.10.1656.
  † Oostwinkel 2.9.1674
   
 5. Petrus Gysels
  ° Oostwinkel 26.10.1656.
  † ?
   

De vader van Andreas (B ii):
Ghiselbrecht Gysels (I)

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land