Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B VI 1     Egidius Gysels

zoon van Cornelius Gysels (B V 1) & Maria Anna Raes

° Adegem 16.4.1740
x Zomergem 1.5.1764 Judoca De Wilde
Oostwinkel 21.7.1811.


Egidius Gysels werd in Adegem geboren op 16.4.1740 rond twee uur 's nachts en nog dezelfde dag in de kerk gedoopt in aanwezigheid van de peter Egidius Lootens en de meter Magdalena Clays.  Hij was nog geen twee maanden oud, toen zijn vader stierf.  Zijn moeder is vermoedelijk hertrouwd en naar een andere gemeente verhuisd, want van haar zijn we elk verder spoor verloren geraakt.

Egidius Gysels huwde in Zomergem op 1 mei 1764 met Judoca De Wilde, dochter van Christiaen.  Zij overleed reeds op 42-jarige leeftijd in Oostwinkel op 9.9.1772, twee weken na het verkeerd aflopen van de geboorte van haar jongste zoon en liet 2 kinderen na.  Egidius hertrouwde in Ursel op 7.1.1773 met Maria Catharina De Neve, dochter van Martinus en Joanna Maria Verwilst, die in Ursel geboren werd op 23.1.1748.  Georgius Clays en Petronella Verwilst waren de huwelijks­getuigen.  Zij overleed kinderloos in Oostwinkel op 10.2.1774.

Twee maanden later, op 11.4.1774, hertrouwde Egidius in Ursel met Joanna Jacoba De Baets, uit Ursel, die nog aan 4 zonen en 7 dochters het leven schonk. De getuigen bij het huwelijk waren Joannes De Keyser en Theresia De Baets.  Egidius was dagloner en woonde op het Dorp in Oostwinkel.  Jacoba overleed in Oostwinkel op 15 thermidor an VI, wat overeenstemt met 2.8.1798 op de Romeinse kalender.  Gillis overleed in Oostwinkel op 21.7.1811.  Hij was 74 jaar, "journalier, fils de Corneille et de Marie Anne Van Hecke, veuf en dernier noces de Jeanne Jacqueline De Baets, en son domicile".  Dit overlijden werd aangegeven door zijn zoon Jean François, "ouvrier".  Hier zal de zoon zich toch wel vergist hebben !  Zijn grootmoeder was niet Maria Anna Van Hecke, maar wel Maria Anna Raes.  Misschien was die Maria Anna Raes wel hertrouwd met een Van Hecke ?

Egidius was in de loop van 31 jaar 16 maal vader geworden:

Uit zijn eerste huwelijk met Judoca De Wilde:

 1. Maria Petronella Gysels
  ° Oostwinkel 19.2.1766
  Zij is er gehuwd op 30.4.1788 met Franciscus De Neve uit Ursel.  Peter Ryckaert en Petronella's stiefmoeder waren de getuigen.  Franciscus stierf in Oostwinkel op 13.3.1816.
  Maria Petronella hertrouwde in Oostwinkel op 4 december 1821 met Laurentius Bouckaert, een werkman die in Oostwinkel geboren was op 23/1/1758, 10 jaar ouder was dan zij, in Ursel woonde en reeds weduwnaar sedert 30.9.1820 van Joanna Carolina Van Damme.  Hij was de zoon van Franciscus en Joanna Maria De Vuyst.  Petronella verdiende haar dagelijks brood als spinster.
  Bij het verleiden van de huwelijksacte wist ze niet meer waar en wanneer haar moeder gestorven was ("waervan de plaets en daete van overlijden aen bruydegom en bruyd onbekend zijn): zij was toen immers slechts zes jaar.
  Maria Petronella was al een tweede maal weduwe, toen ze in Adegem op 10 maart 1847 als 81-jarige overleed, bij haar huismeester Charles Spillebeen, een 38-jarige zager van de Malecottewijk in Adegem.
   
 2. Joanna Carolina Gysels
  ° Oostwinkel 16.5.1767
  † Oostwinkel 14.12.1767
   
 3. Joris Gysels
  ° Oostwinkel 2.8.1768.
  x Kaprijke 1/5/1805 Isabella Livina Van de Putte
  Bentille 6/6/1820
   
 4. NN ° Oostwinkel 29.8.1772
  Een doodgeboren zoon die door de vroedvrouw werd gedoopt.
   

Uit zijn derde huwelijk met Joanna Jacoba De Baets:

 1. Joanna Maria Theresia Gysels
  ° Oostwinkel 16.2.1775
  Zij bleef ongehuwd, woonde in de Veldhoek te Oostwinkel bij haar broer Joannes Franciscus en stierf er op 25.10.1839.  Zij was spinster.
   
 2. Joannes Franciscus Gysels (B VII 1)
  ° Oostwinkel 16.12.1776.
  x Oostwinkel op 15.5.1814 Joanna Maria Van Wassenhove
  † Oostwinkel 21.10.1847.
   
 3. Maria Francisca Gysels
  ° Oostwinkel 28.12.1777
  † Oostwinkel 7.5.1779
   
 4. Petrus Gysels
  ° Oostwinkel 31.1.1779
   
 5. Judocus Gysels (B VII 2)
  ° Oostwinkel 14.11.1780
  x Lovendegem op 3.5.1809 Maria Theresia Neyt
  † Oostwinkel 14.2.1854
   
 6. Charles François Gysels
  ° Oostwinkel 10.3.1784
  Hij overleed op 21-jarige leeftijd op 22 nivose an XIII (dit is 12.1.1805), rond 15 uur, als knecht bij Jean Baptist Engels, wonende Leykant in Oostwinkel (garçon domestique, à la maison de son maître).
   
 7. Joanna Maria Gysels
  ° Oostwinkel 21.2.1786.
  † Oostwinkel 8.5.1790
   
 8. Maria Carolina Gysels
  ° Oostwinkel 3.4.1787
  Zij huwde in Adegem op 30/4/1817 met wever Martinus Roegiers (° Oostwinkel 29/1/1785), zoon van Pieter en Judoca Staelens.  Ze woonden op Veldekens te Adegem toen Maria Carolina er op 41-jarige leeftijd op 9.5.1829 overleed.
   
 9. Sophia Gysels
  ° Oostwinkel 23.8.1788
  Zij bleef ongehuwd en overleed in Adegem op 6.1.1871 in haar woning sectie D nummer 75, op de wijk Murkel.  Zij stond in het bevolkingsregister ingeschreven als behoeftige.
   
 10. Angela Gysels
  ° Oostwinkel 31.5.1790.
  Zij overleed ongehuwd op 24.3.1813 in Adegem; zij stond ingeschreven als "servante".  Haar overlijden werd aangegeven door haar broer Jean François die vóór zijn huwelijk in Ursel woonde.
   
 11. Maria Joanna Gysels
  ° Oostwinkel 7.4.1792
   
 12. Coleta Gysels
  ° Oostwinkel 25.4.1797
  Haar oudste broer, Jan Frans, en haar oudste zus, Joanna Theresia, resp. 20 en 22 jaar, waren peter en meter.
  Zij huwde met arbeider Charles Baute (° Ursel 7/9/1794), zoon van Pieter Joannes en Monica De Vlieger.
  Coleta stierf in Ursel wijk Berken op 16/12/1830 en haar man hertrouwde in Ursel op 29/4/1831 met spinster Theresia Notteboom (° Ursel 11/11/1799), dochter van Joannes en Monica Vyncke en reeds weduwe sinds 13/5/1830 van Jacobus Dobbelaere.
  Charles overleed in Ursel wijk Brugstraat op 24/6/1846.
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land