Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B V 1     Cornelius Gysels

zoon van Judocus Gysels (B IV) en Maria Matthijs,
broer van Petrus (B V 2).

° Oostwinkel 30.10.1712
x Adegem 9.7.1735 Maria Anna Raes
† Adegem 7.6.1740


Cornelius Gysels werd in Oostwinkel geboren op 30.10.1712 uit het tweede huwelijk van zijn vader Judocus Gysels met Maria Matthijs.  Hij was amper 9 jaar toen zijn moeder stierf.  Tien weken later hertrouwde zijn vader met Georgia Bultynck, maar na twee jaar stierf ook zij.  Uiteindelijk is Cornelius opgevoed door Joanna Christiaen.

Op zijn 23e huwde hij in Adegem op 9.7.1735 met Maria Anna Raes.  Judocus Gijsels en Joanna Claeys waren de getuigen.  Bij hun ondertrouw op 25 juni waren dat Maria Anna Gijsels en Petrus Doestelaere.  De pastoor schreef zijn naam als Ghysels.

Van zijn moeder zaliger erfde hij een partijtje land van 63 roeden, in Oostwinkel: "... oost daeranne d'heule en 't cleen leen van hamme, suyt en west 't wittevijverstraetien ende noort den pensionaris Penneman..." en de waarde van een partijtje bos in de "Hulseloobosch", deels op Adegem, deels op Oostwinkel, die ze verkocht tijdens haar huwelijk voor 10 ponden. (87)

Cornelius was pas 27 jaar toen hij in Adegem op 7.6.1740 stierf.  Zijn naam werd dan als Geysels in de registers ingeschreven.  Twee maanden tevoren was zijn vrouw bevallen van haar derde kind.  Haar twee oudste heeft ze echter ook nog verloren.

Hun 3 kinderen:

 1. Maria Judoca Gysels
  ° Adegem 1.5.1736
  † Adegem 11.6.1741
   
 2. Franciscus Patricius Gysels
  ° Adegem 17.3.1738
  † Adegem 22.8.1739
   
 3. Egidius Gysels (B VI 1)
  ° Adegem 16.4.1740
  x Zomergem 1.5.1764 Judoca De Wilde
  Oostwinkel 21.7.1811
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land