Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

INHOUDSTAFEL

De nummertjes hieronder verwijzen naar de blz in het originele boek.

Home Page

INLEIDING  7

Opgedragen aan

DE FAMILIENAAM GYS(S)ELS  9


ALGEMENE FAMILIEGESCHIEDENIS  11

A. Situering in de tijd  11
    a. De tijd van onze oudst bekende voorouders  11
    b. Vanaf de achttiende eeuw  12
    c. En wat na Napoleon?  13

B. Situering van het woongebied  15
    a. De woonplaats van onze oudste voorvader  15
    b. Een eerste tak: over het Meetjesland verspreid  15
    c. Een tweede tak: Van Hansbeke naar Hansbeke  18

C. Activiteiten van onze voorouders  20
    a. De landbouwer  20
    b. De werkman  24
    c. De herbergier  28

D. Hoe woonden en aten onze voorouders?  29
    a. De woningen  29
    b. De voeding en de gezondheid  30

E. Onze voorouders en de conscriptiewet  32

F. De familie Gys(s)els demografisch bekeken  35
    a. Kinderaantal en kindersterfte  35
    b. Celibaat  37
    c. Huwelijksleeftijd en -duur  38
    d. Bereikte leeftijden  41
    e. Besluit  43

OVERZICHT 45

I. Ghiselbrecht Gysels 49

TAK A  51

A II.  Joannes Ghijsels  55
A III.  Joannes Gysels  58
A IV.  Joannes Gysels  60
A V 1.  Gisbertus Gyssels  61
A VI 1.  Jacobus Gyssels  62
A VII 1.  Petrus Gyssels  63
A VIII 1.  Jacobus Franciscus Gysens  68
A VIII 2.  Livinus Gysens  77
A IX 1.  Dominicus Gislenus Gyssels  80
A VIII 3.  Bernardus Gysels  86
A IX 2.  Jacobus Franciscus Gysels  90
A IX 3.  Fredericq Gysels  93
A IX 4.  Charles Louis Gysels  95
A VIII 4.  Dominicus Ghislenus Gysels  99
A IX 5.  Pieter Joannes Gysels  100
A IX 6.  Joannes Francies Gysels  112
A IX 7.  Bernard Gysels  118
A IX 8.  Charles Louis Gysels  120
A VII 2.  Joannes Gyssels  128
A VIII 5.  Joannes Baptiste Gyssels  129
A IX 9.  Petrus Franciscus Gyssels  130
A VIII 6.  Franciscus Gyssels  133
A IX 10.  Constantinus Gyssels  135
A VIII 7.  Cornelius Gyssels  136
A VIII 8.  Petrus Gyssels  138
A V 2.  Joannes Gyssels  139
A VI 2.  Petrus Gyssels  140
A VII 3.  Norbertus Ghysels  141
A VIII 9.  Jacobus Franciscus Ghysels  142
A VII 4.  Bernardus Gyssels  143
A IX 11.  Petrus Gyssels  144
A VIII 10.  Carolus Gyssels  150
A VIII 11.  Pieter Frans Gyssels  151
A IX 12.  Angelus Gyssels  153
A VII 5.  Carolus Geysels  154
A VII 6.  Petrus Geysels  155
A VIII 12.  Bernardus Jacobus Ghysels  157
A IX 13.  Karel Louis Gyssels  158
 

TAK B  161

B II.  Andreas Gysels  165
B III.  Franciscus Gysels  167
B IV.  Judocus Gysels  169
B V 1.  Cornelius Gysels  176
B VI 1.  Egidius Gysels  177
B VII 1.  Joannes Franciscus Gysels  179
B VII 2.  Judocus Gysels  181
B V 2.  Petrus Gyssels  182
B VI 2.  Jooris Gyssels  184
B VII 3.  Jan Baptist Gyssels  185
B VIII 1.  August Gyssels  186
B IX 1.  Eduard Gyssels  188
B IX 2.  Edmond Gyssels  194
B VIII 2.  Eduard Gyssels  198
B VI 3.  Petrus Livinus Gyssels  200
B VII 4.  Jan Baptist Gijsels  203
B VII 5.  Martinus Gyssels  205
B VIII 3.  Augustinus Gyssels  207
B IX 3.  Kamiel Gyssels  211
B IX 4.  Odile Gyssels  215
B IX 5.  Jules Gyssels  226
B IX 6.  Raymond Gyssels  232
B IX 7.  Octaaf Gyssels  234
B IX 8.  Irma Gyssels  238

Doorzoek onze Gyssels website

BIBLIOGRAFIE 245

NOTEN 247

INDEX 251

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Gyssels Welkomblz
Inleiding
Familienaam
Inhoudstafel
Die tijd
Woongebied
Activiteiten
Leven
Conscriptie
Demografie

Algemeen overzicht

Tak A
Tak B

Zoekblz