Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B VII 4     Jan Baptist Gijsels

zoon van Petrus Livinus Gyssels (B VI 3) en Maria Judoca De Kesel

° Zomergem 19.2.1805
x Zomergem op 21.11.1835 Rosalie De Clercq
† Zomergem 15.9.1892


Jan Baptist Gijsels was de tweede zoon en het zevende kind van Petrus Livinus Gyssels en Maria Judoca De Kesel.  Hij werd geboren op 30 pluviose van het 13e jaar van de Franse tijdrekening, wat overeenstemt met 19.2.1805.  Hij was twaalf jaar oud toen zijn moeder op 51-jarige leeftijd naar de Heer terugkeerde, en voor zijn huwelijk had hij ook al drie zussen en zijn vader naar het kerkhof begeleid.

Jan Baptist huwde als 30-jarige in Zomergem op 21.11.1835 met Rosalie De Clercq, die in Zomergem op 6 juni 1807 geboren was als dochter van Pieter en Joanna Catharina De Waepenaere.  Rosalie was spinster en Jan Baptist was landbouwer.  In 1846 was Jan Baptist lijnwaadwever en woonde in de Langeboekstaat 78.  In 1856 was dat nr 64, in 1866 nr 38.

Rosalie stierf in Zomergem op 20.8.1887.  Jan Baptist was haar reeds op 15.9.1879 voorgegaan; het overlijdensregister spreekt van "uitgeleefdheid".  Zij woonden toen nog steeds op de wijk Langeboeken sectie F nr 38.

Hun 7 kinderen:

 1. Eduard Gijsels
  ° Zomergem 5.4.1836
  † Zomergem 7.6.1837
   
 2. Petrus Gijsels
  ° Zomergem 5.4.1838
  Hij huwde in Zomergem op 25.4.1868 met Juliana De Reu.  Hij ondertekende zijn huwelijksacte als Petrus Gijzels.  Hij overleed er op 24.6.1870 in zijn woning in Langeboeken, naast zijn ouders.  Als doodsoorzaak werd "borstwater" vermeld.  Zijn vrouw was in Zomergem geboren op 19.3.1835 als dochter van Dominicus en Sophie Heyde, en stierf er op 13.5.1885.

  Hun enige dochter:
  • Marie Louise Gijsels
   ° Zomergem 13.6.1869
   Zij huwde er op 3.5.1899 met Jan Francies De Kesel, die er op 28.1.1872 geboren was, als zoon van Jan Francies en Julia De Meyer.  Hij was toen landknecht en zij dienstmeid bij het landbouwersgezin De Zutter Jan Baptist-Knobbe Virginie.  Zij waren in 1890 ingeschreven in de Langeboekstraat 17 te Zomergem.  Marie Louise stierf in Zomergem op 33-jarige leeftijd op 13.1.1903 in haar woning in Langeboeken, sectie G nr 26.
    
 3. Maria Theresia Gijsels
  ° Zomergem 6.6.1840
  Zij was een ongehuwde naaister; woonde in 1890 in de Langeboekstraat 32 te Zomergem samen met haar zuster Marie Louise en stierf er op 13.12.1925.
   
 4. Augustus Gijsels
  ° Zomergem 8.1.1843
  † Zomergem 10.4.1861, ongehuwde wever.
   
 5. Charles Louis Gijsels
  ° Zomergem 26.7.1845
  † Zomergem 29.12.1847.  Hier is zijn overlijdensbericht.
   
 6. Julia Gijsels
  ° Zomergem 19.7.1848
  Zij was naaister.  Zij beviel op 5.4.1880 van een zoon Henri en huwde in Zomergem op 8.2.1882 met Eduard Van Laecke, een landbouwwerkman die in Lovendegem op 11.3.1859 geboren was als zoon van Bernardus en Coleta Lippens.  Bij hun huwelijk werd hun zoon erkend en aldus Henri Van Laecke genoemd.  In 1890 woonden ze in de Rhostraat 34 en hadden ze 6 kinderen.  Zij overleed in Zomergem, Langeboeken sectie F nr. 93 op 18.11.1918.
   
 7. Marie Louise Gijsels
  ° Zomergem 1.5.1851
  Zij was een ongehuwde naaister en woonde bij haar zuster Marie Therese in Langeboeken te Zomergem en ging er terug naar de Heer op 20.1.1931.
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land