Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B VII 2     Judocus Gysels

fs. Egidius Gysels (B VI 1) en Joanna Jacoba De Baets

° Oostwinkel 14.11.1780
x Lovendegem 3.5.1809 Maria Theresia Neyt
† Oostwinkel 14.2.1854


Judocus Gysels werd geboren als negende kind van Egidius en als vijfde in zijn derde huwelijk.  Hij heeft als jongeling gans de omwenteling meegemaakt van de Oostenrijkse bewindsperiode, over de korte Belgische onafhankelijkheid naar de Franse overheersing.

Hij huwde in Lovendegem op 3.5.1809 met Maria Theresia Neyt (° Lovendegem 24/3/1785), dochter van Jacques en Jeanne Livine Martens.  Hij was wever en zij spinster van stiele.  Bij de geboorte van zijn kinderen Charles François en Martinus werd hij als werkman ingeschreven, bij de geboorte van zijn jongste zoon als dagloner en in het bevolkingsboek van 1830-1845 als wever.  Hij woonde op Veldekens in Adegem.

Maria Theresia gaf het levenslicht aan 10 kinderen en overleed drie weken na de geboorte van haar jongste in Adegem op 31.7.1829.  Judocus overleed als 73-jarige op 14.2.1854 in het huis van zijn neef Carolus Ludovicus Gysels (zoon van zijn broer Joannes Franciscus), in de St.-Jansstraat in Oostwinkel.

Hij overleefde al zijn kinderen:

 1. Charles François Gysels
  ° Adegem 26.1.1810
  Hij werd goedgekeurd voor militiedienst op 31/3/1829 en opgeroepen op 5/5/1829 bij de reserve-artillerie.  Hij was 1.78m groot, had een rond aangezicht, klein voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, kleine mond, ronde kin, blond haar en geen littekens.  Hij deserteerde uit het 1e regiment pantsers op 1/10/1831, maar keerde vrijwillig terug.
  Hij huwde in Oostwinkel op 2.5.1838 met Sophie Bouckaert (° Oostwinkel 24.3.1812), dochter van Pieter Bouckaert en Maria Catharina Buysse.
  Hij was wever; zij spinster.  Hij overleed kinderloos op 6.8.1845.  Zijn weduwe ging naar Eeklo in de Cocquytstraat wonen en overleed er op 7.8.1891.
   
 2. Genia Gysels
  ° Adegem 3.1.1812
  † Adegem 19.1.1812
   
 3. François Gysels
  ° Adegem 24.3.1813
  † Adegem 8.3.1814
   
 4. Carolus Ludovicus Gysels
  ° Adegem 31.12.1814
  De geboorte werd op 2 januari 1815 aangegeven.
  Hij werd goedgekeurd voor de dienst op 26.3.1833, werd hij opgeroepen op 27.4.1833 voor de reserve-artillerie en drie jaar later ingelijfd bij het 2e regiment artillerie. Hij was 1.69m groot, had een lang aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, gewone neus, gewone mond, lange kin en was blond van haar.
  Hij was dagloner en ongehuwd toen hij bij zijn ouders op 12.1.1843 overleed.
   
 5. Pierre Gysels
  ° Adegem 6.10.1817
  Het gezin woonde toen in de Veldekensstraat in Adegem en de geboorte werd aangegeven door de 40-jarige schoolmeester Josephus Claeys.
  De gemeentebeambte schreef Gheyssels Petrus in het register van overlijden op 16.1.1818.
   
 6. Victoria Gysels
  ° Adegem 22.7.1819
  † Adegem 19.12.1832
   
 7. Martinus Gysels
  ° Adegem 2.2.1822
  Adegem 9.5.1822
   
 8. Petrus Gysels
  ° Adegem 26.7.1823
  † Adegem 11.10.1823
   
 9. Coleta Gysels
  ° Adegem 29.11.1825
  † Adegem 11.2.1826
   
 10. Jan Baptiste Gysels
  ° Adegem 10.7.1829
  Vader was toen 49 jaar en als dagloner in de bevolkingsregisters ingeschreven; moeder was 43 jaar oud en overleed drie weken later.
  Jan Baptist stierf er op 15.9.1829.
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land