Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B VIII 3     Augustinus Gyssels

fs. Martinus Gyssels (B VII 5) & Maria Theresia Stevens

° Zomergem 10.9.1840
x Zomergem 30.4.1873 Maria Theresia De Groote
Waarschoot 4.9.1915


Augustinus Gyssels werd geboren op 10.9.1840 als oudste (en enige overlevende) zoon van Martinus Gyssels en Maria Theresia Stevens.  Zijn moeder was 37 jaar oud.  Hij verloor ze op 17-jarige leeftijd en bleef met zijn vader alleen achter op de boerderij in Langeboeken.

Hij huwde op 32-jarige leeftijd in Zomergem op 30.4.1873 met Maria Theresia De Groote.  "Treseken" was de dochter van Carolus en Paulina Van Hulle, een landbouwersgezin van de Kerkwijk te Zomergem waarin maar liefst 18 kinderen geboren werden, waarvan 14 volwassen werden.  Zij was de kleindochter van Georgius Franciscus De Groote en Livina Theresia Standaert, alsook van Bernardus Van Hulle en Anna Maria Muylaert.  Maria Theresia was de derde dochter en uiteindelijk de enige die huwde.

Augustinus trouwde in bij zijn vader, die reeds meer dan 16 jaar weduwnaar was, in Langeboeken.  Op 5 mei 1893, een groot jaar na het overlijden van zijn vader, werd hij afgeschreven naar Waarschoot Beke 59, waar hij de grote boerderij pachtte van de toenmalige COO uit Gent, het zogenaamde "Goed Ter Beke".

Het jaar voordien was in de herberg "De Prins Karel" te Waarschoot de grote hoeve openbaar verpacht met de tussenkomst van notaris Penneman in opdracht van de Burgerlijke Godshuizen te Gent voor 9 jaren en de jaarlijkse som van 2600 frank. (100)

Het "Goed Ter Beke", kort na zijn ontstaan versmolten met het "Goed Ten Walle", was reeds in de 13de eeuw bekend.  Het was steeds een van de grootste uitbatingen van Waarschoot, tussen de 30 en 50 ha land en bos.  In de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw werd het verschillende generaties gepacht door de familie De Sutter.  En daarna door Bernard Standaert, gehuwd met Pauline De Sutter.  In die periode was er ook een jeneverstokerij op de boerderij.  Bernard Standaert had er in 1870 een nieuwe woning laten bouwen. (101)

Augustinus Gyssels was een "felle" boer, steeds ondernemend en wijs.  Op 14 maart 1904 vraagt de burgemeester van Waarschoot aan de gouverneur een landbouwereteken aan voor August en de burgemeester argumenteerde:

"...dat Gyssels August uit den boerenstand geboren is, en zich voor eigen rekening op den landbouw toelegt sedert 31 jaren.  De uitgestrektheid zijner bebouwde gronden beloopt tot 27 hectaren, zijnen veestapel beloopt tot 47 rundbeesten, 6 paarden, 20 varkens en het getal werklieden 15 personen.  Gyssels is een vernuftig landbouwer, zeer werkzaam en strevende naar vooruitgang.  Zijne hoeve mag als toonbeeld dienen aan alle landbouwers uit 't omliggende, meermaals zijn zijne veldvruchten door het landbouwcomite aanbevolen geweest en zijne stieren geprimeerd."

August Gyssels vinden we het eerst terug in de kiezerslijsten van Waarschoot in 1895, waardoor hij 2 stemmen mocht uitbrengen voor de provincie, kamer en senaat.  Na de hervormingen van de kieswetgeving eind 1895 kreeg hij 1 stem voor de Kamer, drie voor de Senaat en drie voor de Provincie, maar woonde hij nog niet lang genoeg in Waarschoot om een stem te mogen uitbrengen voor de gemeente­raads­ver­kiezingen.

Vanaf 1 juni 1897 kreeg hij 4 stemmen bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad.  Hij werd toen belast op een kadastraal inkomen van 254,14 frank en betaalde 40,45 frank personenbelasting.  In 1897 waren er voor de Provincie 862 personen die 1 stem mochten uitbrengen, 254 met twee stemmen, en 131 met drie.  Voor de gemeenteverkiezingen lag de verdeling als volgt: 853 met 1 stem; 184 met twee, 73 met drie en 83 met vier stemmen.

August werd in de gemeenteraad van 28.12.1904 met 9 stemmen op 9 verkozen tot lid van het armbestuur in opvolging van August De Coninck.  Zijn ambtsperiode eindigde op 31.12.1909 en hij werd opgevolgd door Pieter De Vliegher 102.

Maria Theresia overleed in Waarschoot op 26.6.1913 en haar echtgenoot volgde haar in de Eeuwigheid op 4.9.1915.

Treseken schonk het leven aan 8 kinderen die allen volwassen werden:

 1. Kamiel Gyssels (B IX 3) 
  ° Zomergem 20.3.1874
  x Waarschoot 19.5.1908 Ida Pauwels
  Eeklo 2.8.1945
   
 2. Ida Gyssels
  ° Zomergem 5.10.1875
  Zij werd geprofest te Sint-Niklaas-Waas op 30.10.1906 en werd overste van het gesticht der Onbevlekte Ontvangenis te Pamel.  Zij overleed in het moederklooster van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Sint-Niklaas-Waas op 5.8.1932.
   
 3. Odile Gyssels (B IX 4)
  ° Zomergem 9.3.1877
  x Waarschoot 1.2.1899 Kamiel Goethals
  † Waarschoot 17.11.1921
   
 4. Maria Gyssels
  ° Zomergem 6.11.1878.
  Zij huwde op 28.4.1920 in Waarschoot met Omer Van Laeys, die in Melden op 10.9.1882 geboren was als zoon van Theophiel en Marie Thérèse Verbiest.  Beiden gingen boeren in Velaines, bij Doornik en stierven er kinderloos, resp. op 2.5.1943 en 31.1.1954.
   
 5. Jules Gyssels (B IX 5)
  ° Zomergem 16.1.1880
  x Waarschoot 28.4.1920 Alice De Ruyter
  Hansbeke 5.5.1957
   
 6. Raymond Gyssels (B IX 6)
  ° Zomergem 2.9.1881
  x Waarschoot 1.5.1919 Rachel Nys
  Ursel 13.6.1955
   
 7. Octaaf Gyssels (B IX 7)
  ° Zomergem 30.3.1883
  x Waarschoot 1.5.1922 Marie Temmerman
  Sleidinge 8.1.1939
   
 8. Irma Gyssels (B IX 8)
  ° Zomergem 23.9.1884
  x Waarschoot 2.5.1914 August Pauwels
  † Meigem 14.7.1953
   

Hier staan twee foto's, één van Augustinus en één van Maria Theresia.

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land