Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

B VII 5     Martinus Gyssels

fs. Petrus Livinus Gyssels (B VI 3) & Maria Judoca De Kesel

° Zomergem 5.3.1808
x Landegem 17.10.1839 Maria Theresia Stevens
† Zomergem 4.1.1892


Martinus Gyssels werd in Zomergem geboren op 5.3.1808 als jongste zoon en voorlaatste kind van Petrus Livinus Gyssels en Maria Judoca De Kesel.  Hij verloor zijn moeder toen hij negen jaar oud was; zijn oudere zussen hebben zich over hem ontfermd.

Hij huwde in Landegem op 17.10.1839 met Maria Theresia Stevens, die in Drongen op 18.12.1802 geboren werd.  Ze was de dochter van landbouwers Carolus Franciscus en Maria Petronella Drommaert.

In 1846 woonden ze in de Langeboekstraat 67.  De 13-jarige Edouard Aertssens was hun koewachter.  Hij werd geboren in Zomergem op 18/1/1834, de zoon van Martinus’ zus Maria Theresia en Jan Francies Aertsens.  In het bevolkingsboek van 1856 werd hun adres Langeboekstraat 52.  Op dat moment woonden de 40-jarige Petrus Van Vlaenderen en de 49-jarige Bernard Leys er als dienstknechten en de 26-jarige Julie De Waegenaere en de 19-jarige nicht Rosalie Aertssens als dienstmeiden.  Zijn zoon was toen wever, maar tien jaar later, bij de opmaak van een nieuw bevolkingsregister na een volkstelling was zijn zoon landbouwwerkman en waren enkel Petrus Van Vlaenderen en Rosalie Aertssens er nog als knecht en meid.  Het huisnummer was toen 27 !  Maria Theresia Stevens schonk het leven aan 2 zonen waarvan slechts 1 volwassen werd.  Zij overleed op 13.2.1857 op de wijk Langeboeken.  Rosalie, geboren te Zomergem op 31/8/1837, was ook een dochter van Martinus’ zus Maria Theresia.

In 1845 erfde hij in het "Kerhoecksken" sectie A 868, 869, 870 en 871, samen 18 aren en 70 ca groot, zijnde een huis met land en boomgaard van zijn vader Pieter Livinus.  Deze eigendommen kwamen na het overlijden van zijn zoon in handen van zijn kleindochter Maria.

In 1852 kocht hij in de "Huysegaver" sectie B 186 en 187, een stuk bos en een partijtje land, samen groot 47 a 60 ca, die later door zijn kleinzoon Kamiel werden geërfd.  In 1854 kocht hij twee stukjes land van resp. 42,40 aren en 28,60 aren bij "Durme-cruysse" sectie E 30 en sectie E 52bis; het eerste werd vrij vlug opnieuw verkocht en het tweede werd door de staat onteigend voor de aanleg van het Schipdonkkanaal.

Nog eens twee jaar later kocht hij 67,50 aren land op de "Begijnecauter" sectie B 214 die later ook aan zijn kleinzoon Kamiel ten deel viel.  In 1869 verwierf hij van zijn broer Pieter Jan in de "Puylsdreve" sectie B 1415, 1416, 1417a, 1417b en 1418a, een tweewoonst met land en boomgaard, samen 24,30 aren groot.  Zijn zoon August verkocht dit in 1919 aan Eduard Van Laecke, een schoonzoon van zijn broer Jan Baptist, samen met een brokje dat August zelf in 1910 had aangekocht.

Martinus werd 84 jaar oud en verliet deze wereld in Zomergem op 4.1.1892 bijna 34 jaar na zijn vrouw.  Hij woonde toen op Zomergem in de Langeboeken.  Op 23 juni 1892 werd aangifte gedaan van de nalatenschap99.  Die werd in totaal geschat op 3400 frank; d.i. de helft van de 6800 frank voor het woonhuis met boomgaard en land, het bosje dat ondertussen ook land gemaakt was in de Huizegavers, het land daar en het land in de Begijnecauter.

Hun kinderen:

 1. Augustinus Gyssels (B VIII 3)
  ° Zomergem 10.9.1840
  x Zomergem 30.4.1873 Maria Theresia De Groote
  Waarschoot 4.9.1915
   
 2. Petrus Gyssels
  ° Zomergem 9.3.1844
  † Zomergem 21.1.1848
  Hier kunnen we terloops opmerken dat in de maand januari van 1848 zo maar eventjes 64 overlijdens werden ingeschreven, en in februari van datzelfde jaar nog eens 51, hoofdzakelijk te wijten aan de cholera waarvan de verspreiding nog geactiveerd werd door de schrijnende armoede als gevolg van verschillende mislukte oogsten.
  Aantal overlijdens per jaar en gemiddelden per maand in Zomergem
  Jaar 1843 1844 1845 1846  1847 1848 1849 1850 1851  1852 1853
  Overlijdens per jaar191203251251366 294198184144178164
  Gemiddelden per maand1617212130 241615121514
  Dus 64 overlijdens in januari 1848 gevolgd door 51 in de maand daarop was wel ver boven het gemiddelde.  Of Petrus ook een cholera-slachtoffer was, weten we niet.
   

Martinus' ouders
Petrus Livinus Gyssels (B VI 3) & Maria Judoca De Kesel

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2021
Copyright (c) 2024


Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land