Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1969, 2de jaargang, nr. 1

MEETJESLAND:
wat kan die naam betekenen ?
 

Over de vraag: «Meetjesland, wat kan die naam betekenen ?» (Ons Meetjesland, nr. 3-1968), kreeg ik terug een mededeling van de heer Carlos Wallaert.  Hieruit blijkt dat de naam «Meetjesland» eventueel zijn oorsprong zou kunnen vinden in de kadastrale bescheiden van de streek.  Oudere landmeters verklaren dat de naam «Meetjesland» zou geboren zijn kort na het algemeen gebruik van de eerste kadaster­kaarten — tijdens en na de Franse overheersing.  Genoemde kadaster­kaarten tonen veel lang­gerekte percelen landbouw­grond, dikwijls langs dreven of water­gangen gelegen.  De lang­gerekte perceel­vormen sluiten aan bij de lange, rechte scheids­lijnen, die het grondplan in lange even­wijdige stroken doorsnijden.  Deze lange lijnen nu — in het plaatse­lijk dialect vaak «meten of meetjes» genoemd — zouden aldus — met wat verbeelding — aan de basis liggen van de naam «Meetjesland».

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024