Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

DE KANTWERKSCHOOL TE ADEGEM

Bij het artikel op blz. 122 in ons vorig nummer publiceerden wij een oude foto: «Blik op de kantwerkschool omstreeks 1900».  Dit onderschrift zou de indruk kunnen wekken, dat het hier de Adegemse kantwerkschool betreft, vermits het artikel over Adegem handelt.  Dat is niet het geval.  Het gaat in werkelijkheid om de kantwerkschool van Vosselare (bij Nevele) en de originele foto is in het bezit van dhr. André Verbeke, Koggestraat 14, Gent.

A.R.    

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024