Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

III d     Zacharias CLAYS

z.v. Aernout Clays (II a) en Catharina Buysse

° Waarschoot 5/10/1634
x 30 april 1661 Catharina Potaert
Adegem 16/4/1678


Nonkel Jan Clays en Carola De Vliegere, echtgenote van Joannes De Reu uit Lovendegem, waren de peter en meter van Zacharias, die op 8 oktober 1634 boven de doopvont werd gehouden.

Net als zijn oudere broers Denijs en Joos was Zeger nog ongehuwd bij het overlijden van zijn vader, maar binnen het jaar is dat al veranderd.

Op 30 april 1661 trouwt hij met een dienstmaerte van het hof, Catharina Potaert (ook wel Potaers, Pottaert, Pittaers en zelfs Poortharts geschreven), dochter van Pieter.  Als getuigen treden op: Georgius Clais, broer van Zeger en Elisabeth Dondermans, zijn stiefmoeder.  Wij vonden nergens negatieve reacties op dit huwelijk, integendeel: hij werd zeker niet verder in het ongeluk gestuurd door de familie.  Niet minder dan Zegers eigen peter — toen een zestiger — en Zegers stiefmoeder die ondertussen reeds hertrouwd was, waren peter en meter van hun eerstgeborene, met de naam van zijn grootvader Arnoldus.

En alhoewel zijn vader, grootouders en verschillende ooms en tantes meer dan zestig en zeventig jaar oud werden, zal Zeger geen hoge toppen scheren, net zoals zijn 4 oudere broers ! Hij was slechts 43 jaar toen hij in Adegem op 16 april 1678 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.  Hij werd 's anderendaags met een middelmatige dienst begraven.

Uit zijn staat van goed van 16-11-1678 (24) — toen was Cornelis Willems (reeds gehuwd met nicht Maria Clays.  Zie III b), schepen van het ambacht Maldegem - blijkt dat Catharina afkomstig was van het land van Dendermonde.  Jan Clays fs. Jan (IV a) nam samen met Ferdinand Poortharts het voogdijschap waar over de 4 wezen: Aernout, Baltazar, Cornelis en Anna.

Segher had van zijn moeder Cathelijne Buysse de helft van een stuk land geërfd op Zomergem-Buylaere, waarvan de andere helft behoorde aan zijn ondertussen reeds overleden broer Denijs.  Door diens overlijden erfde hij meteen nog 1/7 part van die andere helft en kocht hij nog het part van een andere.

En van zijn vader erfde hij de helft van 4 gemeten land in 4 partijtjes in Adegem op de wijk "het Westende", waarvoor hij aan Cornelis Willems, die de andere helft erfde, bijna 9 ponden moest opleggen door de meerwaarde van zijn deel.

Enerzijds verkocht Zeger land in Sleidinge (geërfd van zijn moeder) voor 75 ponden en zijn deel in een dreve in Evergem voor 5 ponden, en loste hij een losrente af van 16 ponden en anderzijds werd een stuk land in het Dendermondse verkocht voor 14 ponden, en een rente van 35 ponden kapitaal met 5 ponden rente afgelost, zodat hij 53 ponden meer, van zijn kant afkomstig, gebruikte in de herbelegging: hij kocht namelijk in Adegem "suyt van den houcke, genoemt de Spaengarthouck" een hofstedeke van 161 roeden met huis, schuur en stallen.

Segher had 2 koeien op zijn boerderij, geen paard, 2 zwijnen en 5 kiekens.  Naast een spinnewiel werden ook 3 weefgetouwen, waarvan 2 uitgeleend, geprezen op de algemene prijzij van 23 juni 1678 door Jan de Vulder en Joos de Rijcke.

Voor het dreigend oorlogsgeweld werd wel enig bezit in Brugge in veilige bewaring gegeven, dat nochtans slechts op 16 schellingen en 8 grooten werd geprezen: "6 tenen teelen, sautvat, mosstartpot, croes en drij teenen schootelen".

De totale bate in zijn staat bedroeg 121 ponden 4 schellingen en 11 grooten, daar waar zijn kommer op 35-14-4 ponden en 1/2 deniers werd geschat.  Er was onder meer 10-2-0 ponden nodig voor achterstallige landpachten aan verschillende eigenaars en 1-2-3 ponden voor de pastoor van Adegem voor zijn uitvaartdienst.  (Vergelijk met broer Judocus die enkele jaren tevoren het dubbele betaalde om in de kerk begraven te worden.)

Catharina bracht 6 kinderen ter wereld en overleed op 60-jarige leeftijd in Oostwinkel op 17 september 1691.

 1. Arnoldus Clays (IV d)
  ° Adegem 27/8/1662
  x Eeklo 27/7/1687 Jacoba Beelaert
  † Adegem 5/12/1711
   
 2. Baltazar Clays
  ° Adegem 18/10/1664
  † Adegem 29/10/1690, ongehuwd.
   
 3. Cornelius Clays
  ° Adegem 4/5/1668.
  Werd door stiefvader Cornelius Willems en door Cornelia De Keer boven de doopvont gehouden en huwde in zijn geboortedorp op 31 augustus 1692 met Marie Goethals.  Zij werd geboren in Adegem op 16/4/1672 als dochter van Jan Goethals en Nicola Dyserinck.  Nog geen jaar later op 18 mei 1693 overleed hij.  Marie was in verwachting !
  Posthuum werd 6 maand later op 16-11-1693 zijn zoon Joannes Cornelius geboren.  Over hem zijn we niets meer te weten gekomen.  Marie hertrouwde in Adegem op 23 februari 1694 met Petrus De Backere.
  Ze overleed op 17/2/1721 in de Biespolder in het Zeeuwse Eede en werd begraven in Middelburg op 21 februari met een gelezen mis vanwege de armen.  Ze liet een zoon achter uit haar 2e huwelijk, nl Pieter (° rond 1716).  Petrus hertrouwde nog met Joanna De Waele en overleed rond maart 1725.  (RAG Middelburg bundel 196 en 199).
   
 4. Anna Clays
  ° Adegem 22/8/1671
  † Adegem 4/9/1671
   
 5. Catharina Clays (tweelingszus)
  ° Adegem 22/8/1671
  Adegem 2/9/1671
   
 6. Anna Clays
  ° Adegem 25/11/1673
  Huwde in Adegem op 30 april 1706 met Pieter Bultynck, zoon van Marten.  Pieter is in Adegem op 31/10/1713 gestorven.  Hij was 39 jaar oud.  Anna schonk het leven aan 4 kinderen.  Ze stierf als weduwe en werd op 31 januari 1718 met een tweede klasse dienst begraven in Adegem.
  Van haar 4 kinderen waren enkel Jan Cornelis, 8 jaar oud, en Anna Maria, 6 jaar oud, nog in leven.  Pieters’ broer Marten Bultynck en Anna’s kozijn Jan Cornelis Clays fs. Aernout (Vf) waren voogden (RAG Maldegem bundel 135).

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2023

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com