Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

IV c     Arnoldus Claeys

z.v. Judocus Clays (III c) en Cathelijne De Brabander

° Oostwinkel 30/9/1668
x Oostwinkel 29/4/1690 Livina de Geeter
xx Oostwinkel 15/8/1696 Maria Pauwels
xxx Oostwinkel 12/12/1716 Elisabeth Geirnaert
† Oostwinkel 17/5/1740


De enige zoon van Joos of Judocus Claeys werd de laatste dag van september in 1668 te Oostwinkel geboren.  Drie dagen later werd hij gedoopt: stiefoom Arnoldus Claes uit Sint-Laureins was peter en Paschasia De Brabander meter.

Pas een goede 2 jaar oud verloor hij zijn vader en op 16-jarige leeftijd overleden ook zijn moeder en stiefvader.  Toch is hij er in geslaagd, met behulp van de familie waarschijnlijk, op de boerderij van zijn vader in de Langestraat te Oostwinkel te blijven.  Begrijpelijkerwijze huwde hij vroeg:

hij was 21 jaar toen hij zich in Oostwinkel op 29 april 1690 in de echt verbond met de 8 jaar oudere Livina de Geeter.  Nog geen 6 jaar later stierf ze in Oostwinkel op 9 januari 1696.

Op 15 augustus 1696 hertrouwde hij in Oostwinkel met Maria Pauwels.  Ze was geboren in Waarschoot op 13/7/1670, dochter van Carolus Pauwels en Joanna Tollenaere en kleindochter van Jooris. Ze was een jaar jonger dan hij.  Ze schonk hem acht kinderen.  Na 20 jaar huwelijk werd Maria door de dood van haar man gescheiden: op 13 juli 1716 ging ze naar de Heer terug.

Met nog 6 kinderen in leven tussen 5 en 17 jaar, huwde Arnoldus een derde maal in Oostwinkel op 12 december 1716 met Elisabeth Geirnaert, dochter van Paulus en Judoca Claeys (dochter van Oliverius).  Zij hadden vrijstelling van de 3 traditionele afroepingen in de kerk verkregen vanwege de Gentse bisschop, omdat het advent was en een huwelijk voor Arnoldus best zo vlug mogelijk plaatsgreep.

Elisabeth werd in Oostwinkel geboren op 15/5/1694, was dus pas 22 jaar en dus 26 jaar jonger dan haar man.  Ze schonk hem 12 kinderen, waarvan de jongste geboren werd toen Arnoldus 66 jaar oud was.

Arnoldus keerde na een bewogen leven, terug naar zijn Schepper op 17 mei 1740.  Elisabeth hertrouwde nog op 27 september van hetzelfde jaar met de 26 jaar jongere Petrus Engelbrecht en overleed in Oostwinkel op 10/10/1757.

Bij zijn dood bleven er van Arnolds 20 kinderen slechts 8 over.

Op 4/4/1742 werd zijn staat van goed opgemaakt (40).

Hij erfde:

Tijdens dit derde huwelijk was Arnoldus ook genoodzaakt verschillende stukken land te verkopen om leningen af te betalen, zo o.m. "het polderken", "den meirsch", "de wernaerts" en "d'overleyen" alle gekocht tijdens het eerste huwelijk; ook het "honckmeerschelken" in Oostwinkel en een partij bos "de Veldekens" op Oostwinkel voor een totale waarde van meer dan 170 ponden.

Wij vermelden enkele typische onderdelen van zijn inventaris: "twee verckens", "vijf vigghens", 2 paarden met harnas, "eenen lantwaeghen", "drij ploughen", een "scheirmeulen en banck", 4 koeien, 2 runderen, al de "diltpersen" en de "slaepijnghe van den knecht in de peirdestal".

De totale begrafeniskosten bedroegen slechts 4-8-0 ponden, wat er op wijst dat hij met een lage dienst werd begraven.  Naast enkele achterstallige pachten, was hij ook nog wat uurloon schuldig aan de dienstknechten Jooris Goethals en Marten Rijckaert, alsook aan de "dienstmaerte" Pieternelle Geirlant.

Zijn staat van goed werd echter met een tekort van 23-1-11 ponden en 9 deniers afgesloten.

Petrus Engelbrecht had geen kinderen bij Elisabeth.  Hij hertrouwde met Maria Cornelia Van Vooren, dochter van Lieven en Livijne Van Waes.  Hij deelde voor 1/4 mee in de hofstede van zijn eerste vrouw Elisabeth die deze op haar beurt van de kinderen van haar eerste man Arnoldus Claeys had afgekocht volgens akte van 8/12/1740 (40 bis).  De andere 3/4/ kocht hij van de kinderen van zijn vrouw Elisabeth bij haar eerste man nog voor hijzelf een tweede maal huwde, volgens akte van 21/3/1758.  Hij leende wel 100 ponden van de kerk van Oostwinkel, maar loste die volledig af tijdens zijn tweede huwelijk.  Maria Cornelia schonk hem verschillende kinderen.  Petrus zelf overleed in Oostwinkel op 3 november 1776 (40 ter).

Zijn kinderen:

Uit zijn (tweede) huwelijk met Maria Pauwels:

 1. Joanna Claeys
  ° Oostwinkel 23/11/1697
  † Oostwinkel 1/2/1698
   
 2. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
  ° Oostwinkel tussen 20/1 en 1/2/1699
  x Oostwinkel 12/7/1727 Joanna Van Haele
  † Oostwinkel 4/8/1762
   
 3. Catharina Claeys
  ° Oostwinkel 6/12/1700
  Huwde een eerste maal in Oostwinkel op 1/7/1725 met de 12 jaar oudere Jan Zoeten (of De Soete) die in Sint-Jan-in-Eremo op 3/1/1738 overleed.  Twee maand later op 14 maart hertrouwde ze in Sint-Jan-in-Eremo met Pauwels Franciscus Corthals.  Hij werd in Adegem geboren op 25/12/1705 als zoon van Jacobus Corthals en Anna Van Buylaere.
  Catharina overleed in Sint-Jan op 10/9/1745.  Pauwels is dan nog hertrouwd met Petronella Haeck.
  Toen Jan Zoeten overleed had ze 1 dochter, Maria Jacoba, en een zoon Jooris en ze was in verwachting van haar derde kind.  De twee jongste kinderen stierven jong.
  Uit het tweede huwelijk had ze geen kinderen.
  Uit haar staat van goed weten we dat ze in 1729 een behuisde hofstede kochten te St.-Jan-in-Eremo met brouwerij en een herberg "ghenaemt de leege Sonne, staende op de wijck de Sonne in de polder van beoostereede, groot in erfven metten cheins daer mede gaende ontrent 470 roeden… oost den weerdijck, suyt den mandenwegh…"
  In 1735 kochten ze de herberg "het wambuis", rechtover de vorige herberg.
  In 1738 en 1742 kochten ze ± 4 gemeten land, maar de gronden uit erfenis van haar ouders werden verkocht.  Ze huurden ook heel wat landbouwgrond en uiteindelijk sloot de staat van goed af met een bonus van meer van 357 ponden. (41)
   
 4. Joanna Claeys
  ° Oostwinkel 21/1/1703
  Huwde op 20/6/1728 met Martinus Ryckaert, geboren in Oostwinkel op 3/2/1696 als zoon van Nicolaas en Jacoba De Keer maar Joanna overleed reeds op 15 mei van het jaar daarop.  Martinus hertrouwde in 1729 op 19 juli met Judoca Verhaeghe.  Hij overleed in Oostwinkel op 3/4/1734.  Judoca hertrouwde er op 3/2/1735 met Corneel Valcke die in Maldegem op 2/8/1750 overleed op 40-jarige leeftijd.
   
 5. Maria Jacoba Claeys
  ° Oostwinkel 9/7/1705
  † Oostwinkel 12/7/1705
   
 6. Petronella Claeys
  ° Oostwinkel 27/11/1706
  Huwde een eerste maal in Oostwinkel de laatste dag van juni 1736 met Petrus De Baerdemaecker die 12 jaar ouder was.  Ze gingen naar Sint-Laureins boeren.  Nog hetzelfde jaar overleed Petrus aldaar op 3 december.  Op 25 februari 1737 hertrouwde Petronella in Sint-Laureins met de 34-jarige Jacobus Van Vooren.  Hij is in Eeklo geboren op 29/3/1702 als zoon van Jooris Van Vooren en Joanna De Vos.
  Petronella sloot voor goed haar ogen in Sint-Laureins op 6 mei 1748 (42) en Jacobus hertrouwde dan met Petronella De Bruycker, die hij als weduwe achterliet op 3 februari 1780.  Hij was toen 78 jaar.
   
 7. Georgius Claeys
  ° Oostwinkel 27/10/1708
  Ongehuwd overleden na zijn moeder (13/7/1716), maar vóór zijn vader (17/5/1740).
   
 8. Aernout Claeys (V d)
  ° Oostwinkel 17/7/1711
  x Geirlandt Joanna
  xx Symoens Petronella
   

Uit zijn derde huwelijk met Elisabeth Geirnaert:

 1. Maria Theresia Claeys
  ° Oostwinkel 24/9/1717
  † Oostwinkel 10/12/1717
   
 2. Judocus Claeys
  ° Oostwinkel 26/11/1718
  † Oostwinkel 16/2/1719
   
 3. Joannes Claeys
  ° Oostwinkel 28/1/1720
  Was mentaal gehandicapt en in 1757 nog in leven.
   
 4. Maria Claeys
  ° Oostwinkel 8/12/1721
  Huwde in Oostwinkel op 28/9/1751 met Daniel Van Vooren.  Hij werd in Oosteeklo geboren op 5/4/1719 als zoon van Georgius Van Vooren en Joanna De Munck.  Hij was de weduwnaar van Anna Maria De Windt, die op 20/5/1751 in Sint-Laureins overleden was en waarmee hij gehuwd was op 2/1/1746 in Oosteeklo.
  Daniel overleed in Kaprijke op 23/8/1760 en Maria ook in Kaprijke op 20/12/1767.
   
 5. Petrus Franciscus Claeys (V e)
  ° Oostwinkel 30/8/1723
  x Vincke Maria Anna
  † Oostwinkel 29/2/1776
   
 6. Carolina Judoca Claeys
  ° Oostwinkel 23/2/1725
  † Oostwinkel 16/12/1732
   
 7. Elisabeth Claeys
  ° Oostwinkel 13/5/1726
  † Oostwinkel 1/7/1732.
   
 8. Judoca Claeys
  ° Oostwinkel 20/9/1727
  † Oostwinkel 3/10/1727
   
 9. Jacoba Claeys
  ° Oostwinkel 23/12/1728
  † Oostwinkel 18/8/1732
   
 10. Joanna Theresia Claeys
  ° Oostwinkel 17/6/1730
  Huwde enige maanden na het overlijden van haar moeder, in Oostwinkel op 29 april 1758 met Petrus De Jaeger, zoon van Pieter en Joanna Geeraert.  Petrus was in Waarschoot op Lichtmis 1726 geboren en reeds weduwnaar zonder kinderen van Anna Maria Raes fa. Joos.  Joanna was 46 jaar oud toen ze in Oostwinkel op 21 november 1776 het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde en 5 kinderen achterliet.  Petrus hertrouwde met Marie-Livine De Caluwé, dochter van Jan en Marie Versmesse.  Zij schonk hem nog 2 kinderen.  Op 28/2/1782 overleed Petrus in Oostwinkel, 56 jaar oud.
  Het part waarop Joanna Theresia recht had in het hof van haar vader in de Langestraat te Oostwinkel werd voor 21-17-6 ponden verkocht aan haar stiefvader.  Anderzijds kochten ze volgens akte van 4/9/1767 drie partijen land in Oostwinkel, een weinig ten zuiden van de kerk samen 807 roeden, van Pieter De Meyere.  Ze leenden daarvoor 50 ponden wisselgeld à 4% van Pieter Francies Van Der Plaetsen.  Bij haar dood waren er als dieren slechts 1 koe, 1 vaars en 2 zwijnen op het hof.  Haar staat van goed sloot af met het geringe batige saldo van 7-17-1 ponden (42 bis).
   
 11. Elisabeth Theresia Claeys
  ° Oostwinkel 3/1/1732
  † Oostwinkel 29/9/1732
   
 12. Elisabeth Claeys
  ° Oostwinkel 16/3/1735
  † Oostwinkel 22/9/1735.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2024

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com