Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

V g     Jacobus CLAEYS

z.v. Arnoldus Claeys (IV d) en Jacoba Beelaert

° Adegem 17/12/1704
x Maldegem 10/1/1728 Joanna Verhaeghe
† Maldegem 29/5/1744


Jacobus was de jongste zoon uit het gezin Aernout Claeys-Beelaert.  Hij werd gedoopt op de 18e.  Zijn peter was Cornelius Clays en zijn meter Elisabeth Beelaert.  Hij was pas 7 jaar oud als hij zijn vader verloor.

Een jaar na het afsterven van zijn moeder trouwde hij in Maldegem op 10/1/1728 met de 14 jaar oudere Joanna Verhaeghe, dochter van Pieter en Joanna Standaert.

Zij boerden in Maldegem en Jacobus stierf er als 39-jarige op 29/5/1744.  Hij liet 7 wezen achter, waarvan het jongste amper 4 jaar oud was.

Er werd geen boedelbeschrijving opgemaakt "… derwijl tsijnen sterfhuyse alsdan gheene de minste goederen bevonden en wierden…"  Na het overlijden van moeder Joanna Verhaeghe op 30/11/1756 werd er wel een opgemaakt.  Cornelis Verrie, schoonzoon, en broer Joannes Cornelius Claeys waren de voogden over de nog 2 overblijvende wezen.

Zij had geen testament opgemaakt maar volgens de schoonzoon wel "… ghedurende haere doodtsieckte, mondelynge gehordenneert…" na haar begrafenis 40 gelezen missen te laten opdragen.  Tijdens haar weduwschap had ze niets geërfd of gekocht.

Er waren nog heel wat onkosten voor de begrafenis van haar zelf en die van haar dochter Anna Maria (die daags na haar moeder overleed).  Toch werden nog 82-8-10 ponden contante penningen ten huize gevonden.  En de venditie van 13 december 1756 leverde nog 71-2-9 ponden op.  Ook de gouden ringen van de overledene werden bij een goudsmid in Gent verkocht voor 2-18-4 ponden.  En zo sloot de staat van goed van Joanna uiteindelijk nog af met een batig saldo van meer dan 131 ponden. (55)

Hun kinderen:

 1. Joanna Cornelia Claeys
  ° Maldegem 21/12/1728
  Huwde in Maldegem op 7/1/1755 met Joannes Verrie (ook Verrue en Van Rie)die er op 19/3/1727 geboren was als zoon van Lieven en Livina Matthijs.  Ze boerden in Adegem en overleden er beiden: Joanna op 7-2-1790 en Joannes op 30 mei 1778.  Joanna was 9 keren moeder geworden.
   
 2. Anna Maria Claeys
  ° Maldegem 24/8/1731
  Was ongehuwd toen ze stierf daags na haar moeder op 1/12/1756.
   
 3. Isabella Susanna Cornelia Claeys
  ° Maldegem 9/3/1733
  † Maldegem 21/12/1749
   
 4. Maria Anna Jacoba Claeys
  ° Maldegem 4/2/1735
  Huwde later met Frans Vandesteene.
   
 5. Appolonia Claeys
  ° Maldegem 21/12/1736
  Huwde in Adegem op 31/1/1757 met Pieter Van Wonterghem.  Hij is in Oostkerke geboren op 20/8/1731 als zoon van Joseph Van Wonterghem en Marie Merinus.
  Ze gingen boeren in St.-Laureins.  Pieter overleed er op 40-jarige leeftijd op 3/11/1770.  Appolonia hertrouwde niet.  Ze stierf in St.-Laureins op 10/4/1810 in de woning van haar gebuur, daghuurman Pierre Himschoot.
   
 6. Petronilla Claeys
  ° Maldegem Kerstmis 1738.
   
 7. Carel Frans Claeys
  ° Maldegem 12/5/1741
  Huwde op 12/4/1768 met de 20 jaar oudere Joanna Verhelst, dochter van Jan en Livina Blomme, weduwe met 4 kinderen van Judocus Focke.  Joanna werd op 24/10/1721 in Nevele geboren en overleed in Maldegem op 10/7/1786.  Ze had geen kinderen in dit, haar tweede huwelijk.
  Op 22/12/1787 hertrouwde Carel Frans te Sint-Laureins met de hoogzwangere Joanna Maria Brandt, dochter van Bernard en Joanna Maria Vandevelde.  Ze was op oudejaarsdag 1757 geboren.  Een tweeling werd hen geboren in Maldegem op 21/2/1788, maar één ervan was doodgeboren en de andere, Jacob Frans, overleed nog dezelfde dag.
  Carel Frans overleed in Maldegem op 11/12/1788 en Joanna Maria hertrouwde dan op 21/4/1789 met Jacob De Backere.
   

Tot slot van dit eerste hoofdstuk willen we even enkele statistische gemiddelden verzamelen: enkele ervan zijn zo frappant, dat ze tot nadenken stemmen !

Van de 24 stamvaders uit dit hoofdstuk, is er slechts 1 van wie we niet weten hoe oud hij werd.  De jongste stierf op 25-jarige leeftijd en de oudste werd 73.  Hun gemiddelde ouderdom bedroeg 52 jaar.  Hun leeftijd bij hun eerste huwelijk was bijna 25 jaar; hun partner was zo'n 7 jaar ouder of jonger en hun huwelijksleven duurde ongeveer 20 jaar: bij 1 was het slechts 1 jaar en bij 3 was het er 45 !  Vier huwden 2 maal en 2 zelfs 3 keer.

Gemiddeld kwamen 6 kinderen per huwelijk ter wereld en bijna 7 per stamvader. Slechts 42% van de kinderen huwde: van de 169 kinderen waren dat 32 meisjes en 40 jongens.  De gehuwde dochters van onze stamvaders waren een goede 24 jaar oud en, daar waar we het vonden, duurde hun huwelijksleven ook zo'n 20 jaar.  Uitschieter was wel een dochter van Beernaert Corneel Claeys (V a), die meer dan 51 jaar gehuwd is geweest.

Van de 130 overlijdens die we vonden, stierven 32% binnen het eerste levensjaar, nog eens 12% tussen het eerste en het vijfde en in totaal werd slechts de helft van de kinderen 20 jaar oud.  Het verschil tussen de jongens en de meisjes is quasi verwaarloosbaar.

Nog dit:

Aldus was de gemiddelde leeftijd van de Claeys-en, van het einde der 16de eeuw gedurende anderhalve eeuw nog geen 23 jaar !

Die goede, oude tijd !

De absolute topper in deze reeds besproken periode is het gezin van ons aller stamvader Georgius (IV e): een dochter werd 74 en 2 zonen werden zelfs 79 en 80 jaar oud.  Beide laatsten mochten hun gouden bruiloft vieren !

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2024

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com