Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

III e     Arnoldus CLAYS

z.v. Aernout Clays (II a) en Elisabeth Dondermans

° Adegem 23/10/1644
x Adegem Maria Blondeel
† St.-Laureins 9/5/1678


Arnoldus, in de omgang Aernout of Arendt genoemd, was het enige overlevende kind uit het tweede huwelijk van zijn vader.  Zij waren toen reeds vanuit Waarschoot verhuisd naar Adegem.  Op de hoeve Maelecotte en Praet zag Arnoldus het levenslicht.

Op 16-10-1668 huwde hij in Adegem met Maria Blondeel, dochter van Pieter en Mayken Van Loo, die hem 2 kinderen zou schenken.  Zij werd er op 27 juni 1649 geboren.  En net als zijn oudere broers stierf Aernout in de volle bloei van zijn leven op nauwelijks 33-jarige leeftijd op 9/5/1678 in Sint-Laureins, waar dit gezin sinds hun huwelijk boerde.

Hun hofstede bevond zich aan de oostkant van de Moerhoofdeweg en grensde zelfs ten oosten aan de Wulfsweg.

Op 23 maart 1679 werd een staat van goed opgemaakt, maar sinds 13 augustus was Marie reeds hertrouwd met Jacob De Zutter.  Cornelis Willems en Pieter Blondeel waren de voogden over de twee wezen (25).  Zij kochten tijdens hun huwelijk geen eigendommen, maar erfden bijna 19 gemeten, als volgt verdeeld:

1. afkomstig van zijn grootvader en grootmoeder materneel (Gillis Donderman en Maria Willaert): 2 gemeten en 237 roeden in Waarschoot "den Bovenmeersch"

2. uit successie van zijn vader Aernout: 222 roeden land op Waarschoot en 376,5 roeden bos op Waarschoot en Oostwinkel

3. uit successie van zijn moeder (Elisabeth Dondermans), waarvan Cornelis Willems het vruchtgebruik heeft.

a) gekocht tijdens haar eerste huwelijk met Aernout Claeys:
- een hofstedeke met 12 roeden erve in Waarschoot-dorp
- 4 gemeten 215 roeden in 4 stukken te Adegem

b) gekocht tijdens haar tweede huwelijk met Cornelis Willems
- hofstede van 3 gemeten en 5 roeden met woonhuis, schuur en bakkeet in Sint-Laureins in de viermatenwatering, ten oosten van de Moershoofdeweg. Deze hofstede was belast met een rente van 800 gulden met een interest van 5,5 % per jaar (penninck 18)
- 284 roeden land in Adegem nabij de molen, grenzend ten oosten aan de straat die van de molen naar Raveschoot loopt.

4. gronden uit successie van de moeder van de weduwe (Maria van Loo)
a) afkomstig van haar ouders: telkens 1/4 deel (de andere 3/4 voor haar 2 broers en zuster) van 12 gemeten en 105 roeden land en meers in Adegem, verdeeld in 10 partijen, alsook 200 roeden bos in Maldegem "aan den Campel" ten westen grenzend aan "de Crayeloo kerckwegh".
b) gekocht tijdens haar huwelijk met Pieter Blondeel: telkens 1/8 deel (de 4/8 voor Pieter zelf, die nog leefde, en 1/8 voor elk van de 2 broers en 1 zuster van Maria) van 17 gemeten en 176 roeden land en bos in Adegem.

Aernout's staat van goed sloot met een batig saldo van 184-10-1 ponden grooten.  Na haar tweede huwelijk, in Maldegem op 13/8/1678, met Jacob De Zuttere, geboren in Maldegem op 17/2/1650, zoon van Jan, ging Marie Blondeel in Maldegem wonen en daar overleed ze reeds op 3 mei 1683.  Ze had Jacob één dochter geschonken, Joanna, die bij het overlijden van haar moeder ongeveer 3 jaar oud was.

Jacob boerde in Maldegem met 2 paarden.  Hij had 5 koeien, 2 runderen en 1 zwijn.  Marie's staat van goed (26) werd afgesloten met een negatief saldo van 99 ponden en 11 schellingen.  Daar zaten hoofdzakelijk de landpachten voor iets tussen en bovendien zijn ze op hun korte huwelijksleven (nog geen 5 jaar) beiden nog heél wat ziek geweest.  Ze gaven immers meer dan 10 ponden uit aan geneesmiddelen en bezoeken van Mr. Pieter Valentijn en Mr. Gabriel Van Batenburgh, en dit is de waarde van 2 mooie koeien !

Vandaar dat de 2 "dienstmaerten", 2 knechten en 1 koewachter niet zozeer een luxe, maar eerder een bittere noodzaak waren.

Jacob is later nog hertrouwd met Cornelia Coelis, dochter van Pieter (27) (ook Van Caelis) van wie hij 1 kind kreeg.  Hij overleed uiteindelijk in Maldegem op 23/6/1690.

Aernout en Maria hadden 3 kinderen:

 1. Elisabeth Clays
  ° Sint-Laureins 2/9/1669 † Sint-Laureins 24/10/1669
   
 2. Marie Clays
  ° Sint-Laureins 12/1/1672
  Huwde in Adegem op 3/8/1692 met de 7 jaar oudere Jacobus Verbeke.  Hij was in Adegem geboren op 2/12/1652, zoon van Adriaen en Maria Snebbaut.  Ze schonk hem 8 kinderen.  Hij verwisselde in Maldegem op 19 maart 1720 het tijdelijke met het eeuwige.  Marie volgde hem pas in de eeuwigheid op 12 mei 1749.
   
 3. Seger Clays
  ° Sint-Laureins ± 1674.
  x Adegem 16/8/1699 Janneken Matthijs

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2023

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com