Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

V b     Corneel Bernard CLAYS

z.v. Cornelis Clays (IV b) en Francisca Vermeirsch

° Maldegem 19/4/1700
x 30/5/1728 Anna Maria Van Overbeke (° Maldegem 10/5/1712)
† Maldegem 17/7/1742


Corneel Bernard werd in Maldegem geboren op 19 april 1700 en kreeg bij zijn doopsel de naam van zijn vader en van zijn peter Bernard Clais.  Zijn meter was Magdalena Boudins.  Hij werd later meestal als Bernard aangesproken.  Hij was net meerderjarig (25 jaar) toen zijn vader stierf, en 3 jaar later op 30 mei 1728 huwde hij met de pas 16 jaar geworden Anna Maria Van Overbeke, dochter van Gerard en Maria De Geyter.

Bernard overleed in Maldegem, nauwelijks 42 jaar oud, op 17 juli 1742.  Hij liet 4 wezen achter waarover Pieter Beirens, zijn schoonbroer, en Jacques De Smet voogden waren. (52) Al wat hij erfde van zijn moeder werd verkocht, maar op 14/9/1740 kocht hij met de opbrengst daarvan een huisje met winkel, keuken en kelder in Maldegem, "… bij ende oost van den dorpe, abouterende west de cappelrije, … suyt eenen voetwegh die van het gemelde dorp naar den warm loopt…"

Daarmee had Bernard een zekere status verworven, want bij het opstellen van zijn staat van goed werd hij als "den eersaemen Bernardus Clays" betiteld.

Op 22/3/1742 had een venditie plaats en werden in huis onder meer 2 tafels, 7 stoelen, een spiegel en "eene voghelmijte" te koop aangeboden.

Uit de opsomming van wat er in de winkel allemaal te vinden is, kunnen we besluiten dat Bernard bakker was, en dat hun winkel een echte dorpsbazar moet geweest zijn.  Wij citeren:

"nieuw aerdewerck, drij voeten asijn, coorden, houte lepels, vlieghers, clossen, sout met den back, den meelback met de maeten, de naeghels met de backen, bessems, siroppe, suycker, stijfblomme met de backen, 6 rollen toeback, pottisen, lindt, twijn, speelcaerten, olieback, maeten, spellen, poeyer ende het buscruyt, het callissiedrop, canneele, grofnaeghels, peper met de busschen, wijnsteen, suffraen, loot, glaesen, papier, handtschoenen, den the, een broodtsuyker, 6 snuyfcarrotten metten snuyf, mostaert, queirne, oliepullen, een olievat, wat wasch, snuyfmeulen, seefden, de seefden op den solder met de meelbacken en meel, een graenvat met wat bouquyt, sulferpriemen, de taeffels in de backerije, den trogh, de paelen, de loeten (= ovenkrabbers), blecken en 12 ijdel graensacken (in goede staat)…"

De opsomming eindigt met "noch wat poer ende andere rommelynghe." Bernards weduwe had voor die tijd ook heel wat juwelen: "eene silveren gespe, een ijserken, eene sintuer gespe, de snuyfdoose, eenen gouden rynck, een gout cruysken met eenen schuyver en een silver ijserken met goude hoofdekens", alles samen voor bijna 11 ponden.

Bernard werd met een middelmatige dienst begraven en daarvoor betaalden ze aan de pastoor 1-6-8 ponden, voor 21 zielmissen achteraf 1-11-6 ponden, terwijl voor bezoeken van de dokter en geneesmiddelen alles samen 4-10-8 ponden diende te worden neergeteld !

De kosten van de maaltijd en de drank na de uitvaart bedroegen 2,5 ponden, maar ook de offerblokken van de kapel van St.-Anna, St.-Barbara en O.L. Vrouw kregen elk 8 schellingen, en aan de armen werd er tijdens zijn ziekte voor 3-2-6 ponden brood uitgedeeld.

Zijn staat werd afgesloten met een bonus van bijna 108 ponden.  Zijn weduwe hertrouwde in Maldegem op 1/12/1742 met de 25-jarige Domien Van Damme, bij wie ze 2 kinderen ter wereld bracht.  Zij was opnieuw weduwe sinds 8/7/1751 toen ze op 5 augustus 1787 in Maldegem zelf voor goed het hoofd neerlegde.

De kinderen van Corneel Bernard Clays en Anna Maria Van Overbeke:

 1. Peter Bernard Clays
  ° Maldegem 15/10/1730 P: Bernard Clays, M: Anna Matthijs
  † Maldegem 16/1/1790, ongehuwd.
  Hij was peter op 12/2/1750 bij de geboorte van het tweede kind van zijn moeder bij Domien Van Damme.
   
 2. Ambroos Corneel Clays
  ° Maldegem 15/10/1732 P: Peter Clays, M: Anna Clays
  † Maldegem 10/1/1749
   
 3. Joanna Maria Clays
  ° Maldegem 10/9/1735 P: Jan Saleniere, M: Susanna Clays
  † Maldegem 17/9/1735
   
 4. Isabella Petronella Clays
  ° Maldegem 21/10/1736 P: Peter Beerens, M: Petronella Bauwens
  † Maldegem 14/8/1738
   
 5. Bernardina Monica Clays
  ° Maldegem 10/2/1739 P: Peter Clays, M: Bernardina Monica Vermeersch
  † Maldegem 29/9/1794.  Ongehuwd.
   
 6. Jan Frans Bernard Clays
  ° Maldegem 30/3/1741 P: Jan Verbeke, M: Maria Clays
  † Maldegem 15/4/1766, ongehuwd.

Dus ook langs deze zijde werd de stam niet voortgezet.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2023

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com