Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

IV a     Jan Clays

z.v. Jan Clays (III a) en Susanna De Smet

= Maldegem 19/1/1650
x Maldegem 27/2/1672 Cathelijne De Zuttere
† Maldegem 7/2/1688


Grootvader Arnoldus "Claes" werd peter en Paschasia Maes was meter bij zijn doopsel op 19 januari 1650.  Hij kreeg de naam van zijn vader en overgrootvader mee.

Op 27/2/1672 huwde hij te Maldegem met Cathelijne De Zuttere, die slechts drie dagen ouder was dan hij.  Zij was de dochter van de toenmalige burgemeester van het ambacht Maldegem, Roelandt De Zuttere en van Anna De Vrient.

Vijftien dagen tevoren was er bij notaris Vermeersch in Maldegem een huwelijkscontract opgesteld waarvan we de drie voornaamste punten hierna samenvatten.  Jan was vergezeld van kozijn Matthijs Wouters en van zijn moeder Susanna De Smet.  Cathelijne had haar vader Roeland De Zutter fs. Roeland en oom Jan De Zutter fs. Roeland meegebracht.

 1. de oudstlevende (zowel met als zonder kinderen) behoudt zijn of haar klederen en juwelen, alsook "de coetse ende bedde met de toebehoorten".
 2. eerst en vooral moet er uit het lopende geld 1000 gulden worden vrijgemaakt, die alleszins de bruid zullen toebehoren, of ze nu kinderen heeft of niet.  En zelfs al sterft ze eerst, die som wordt dan aan de kinderen gegeven of indien er geen zijn, aan de erfgenamen van Cathelijne's kant.
 3. de wezenpenningen (want bruid en bruidegom zijn wezen en hebben uit het sterfhuis van hun ouders recht op geld, de zogenaamde wezenpenningen) afkomstig van elk zijn kant worden verzekerd als onroerend en zullen naar elk zijn zijde terugkeren, indien er geen kinderen zijn. (36)

Jan en Cathelijne boerden in Maldegem op de wijk "Noorthem over den Ackere" en woonden in een huis dat stond op een leen van 150 roeden genaamd "rijckaers Walleghen", dat afhing van het leenhof van Reesijnghe binnen Maldegem".

Het hof te Reesijnghe was de aloude verblijfplaats van de heren van Maldegem en bestond reeds in de 11de eeuw. (37)

Zij waren verplicht elk jaar op Sinksen een paar schapewollen handschoenen aan de heer van het leenhof te bezorgen.  Jan was immers ook schapeboer !  92 oude en 83 lammers werden er geprezen op 20/7/1688 voor een totale waarde van 83-17-0 ponden.  Anderzijds bezat hij ook 3 werkpaarden en een veulen, die met hun harnas samen op 42 ponden geschat werden.

Precies op de geboortedag van zijn jongste zoon op 7 februari 1688, nauwelijks 38 jaar (net als zijn vader zaliger !) overleed Jan.

Hij was dan wel een hele periode ziek geweest.  Meester Gabriel Van Baetenburgh presenteerde een rekening van zomaar eventjes 18 ponden voor afgelegde huisbezoeken en geleverde geneesmiddelen.  (De 6 melkkoeien en 2 runderen vertegenwoordigden samen een waarde van 21 ponden).

Toch wisten Jan en Cathelijne hun reeds geërfde eigendom te doen aangroeien met meer dan 16 gemeten.

Naast de 428 roeden land in Adegem op de wijk het Westeyndeken, afkomstig van zijn vader Jan, de 8 gemeten en 140 roeden land uit de successie van zijn moeder en de 150 roeden bos in Adegem "bij den Masboonsche Bergh", geërfd van kozijn Mattheus Wouters fs. Mattheeus, kochten Jan en Cathelijne:

Daarnaast verkregen ze eveneens 2 bezette renten voor een waarde van 113 ponden en 10 schellingen.  Ze hebben daarentegen zelf ook geld geleend, zo o.m.
- 72 ponden aan de weduwe van Hubrecht van Westvelt
- 24 ponden aan tante Cathelijne Pootaert
- 73 ponden aan broer Cornelis Claeys, alle à 6,25%.

Maar aan alle drie dienden ze nog meer dan 2 jaar achterstallige interesten te betalen.

Ook heel wat achterstallige landpachten dienden nog betaald te worden, waarvan veruit de grootste som voor 6 jaar ( !) achterstand op 34 gemeten en 195 roeden land aan 13-10-0 ponden per jaar (van "baefmesse 1683 tot en met baefmesse 1688") maar verminderd met in totaal 2-5-0 "van quitschelt van franssche contributie van de jaere 1683 ende 1684…"

Ondanks de vrij hoge schuldenlast van 784-4-11 ponden (waaronder ook de fameuze 1000 gulden of 166-13-4 ponden uit het huwelijkscontract !), werd de staat van goed nog afgesloten met een batig saldo van 110-19-10 ponden, grotendeels dank zij de waarde van al wat er op het land, het hof en in huis aanwezig was (samen geprezen op 714-1-2 ponden) en voor een klein deel ook dank zij de venditie van 21 april 1688 en de nog te innen pachten.

Jan's 38-jarige weduwe hertrouwde nooit.  Zij overleefde hem nog meer dan 31 jaar en sloot voor goed haar ogen te Maldegem op 27/8/1719.

Cathelijne schonk het leven aan 6 kinderen:

 1. Jan Clays
  ° Maldegem 5/12/1672 (P: Jan de Suttere, M: Magdalena Boudens)
  † Maldegem 16/5/1674
   
 2. Pieter Clays
  ° Maldegem 24/2/1675
  Zijn grootouders Roeland De Zutter en Suzanna De Smet waren zijn peter en meter.  Hij was bijna 50 jaar oud, toen hij in Maldegem op 9-1-1725 huwde met de 5 jaar oudere Joanna Buyck, fa Jooris, voordien weduwe met 11 kinderen van Jan De Zutter fs Jan (fs Jacques).  Zij stierf er op 11-9-1734 en hij een maand later op 15-10-1734.  Zij hadden geen kinderen.
   
 3. Jan Clays
  ° Maldegem 8/11/1676 P: Mattheus Wouters; M: Judoca Wouters
  † Maldegem 29/10/1677
   
 4. Beernaert Corneel Clays (V a)
  ° Maldegem 8/9/1679
  = St.-Salvator, Brugge 8/9/1679
  x 31/1/1702 Maria Van de Wiele
  † Maldegem 22/6/1747
   
 5. Anna Maria Clays
  = Maldegem 6/9/1683 P: Philip De Zuttere, M: Magdalena Boudens
  x Maldegem 7/7/1700 Frans Vande Wiele fs. Jan en Jacoba Parmentier (° Maldegem 3/4/1657 - † Maldegem 27/7/1716, met 10 kinderen)
  Een van hun dochters nl. Joanna Cornelia huwde met Joannes Spelier fs Martinus en was aldus een stammoeder van Maria Elisabeth Van Damme: de grootmoeder paterneel van haar moeder, Hortensia Sturm, was Seraphina Jacoba Spelier, achter­achter­klein­dochter van Frans en Anna Maria.
  xx Maldegem 9/1/1717 Peter De Vos (° ± 1692 - † Maldegem 16/10/1723), met 3 kinderen.  Hij was een zoon van Lieven.  Bij zijn overlijden waren er nog 2 kinderen in leven.
  xxx Maldegem 14/6/1724 Jan De Zutter (° 17/10/1692), zoon van Joannes en Joanna Buyck.  Deze Joanna Buyck was trouwens een schoonzus (zie hierboven). Jan is overleden in Maldegem op 5/2/1730, met 1 kind in leven.  Hij had bij Anna Maria twee kinderen gekregen.
  Anna Maria overleed in Maldegem op 14/3/1730.
   
 6. Egidius Ignaas (Gillis) Clays
  = Maldegem 7/2/1688 P: Lievien De Smet; M: Maria Magdalena Goeman
  † Maldegem 27/4/1712, ongehuwd.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2023

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com