Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 2

EX-LIBRISSEN UIT HET MEETJESLAND

Van een heel ander gehalte dan dat we tot heden publiceerden is het, in 1980, zelf ontworpen en uitgevoerd ex-libris van ons Nederlandse lid A.M.J. SCHUTIJSER.

Ten onrechte durven "grote" ex-libris verzamelaars de neus ophalen voor eigen ontwerpen omdat ze geen artistieke waarde zouden hebben.  Niets is minder waar !  Het ex-libris van de heer Schutijser is er immers het sprekend bewijs van.  Het zijn wel degelijk "echte" exlibrissen, meer zelfs, de primaire doelstelling is er nog alom tegenwoordig.

Het hier weergegeven werk vervult ongetwijfeld glansrijk zijn taak als ex-libris.  Het is een grafische weergave van de identiteit van de bezitter.  Ware het niet dat de naam zelf reeds zijn Vlaamse aard verraadt, het ex-libris zou het zeker aan het licht brengen !

Wie kan ons beter met het symboliek geladen ex-libris vertrouwt maken dan de bezitter, ontwerper en uitvoerder zelf.
We laten de heer Schutijser dan ook graag aan het woord: "In het midden een boom, welke mijn hobby de genealogie uitbeeldt.  Het lantaarntje geeft aan hoe moeilijk het soms is gegevens te verkrijgen van onze voorouders.

Het hek ervoor geeft de waarschijnlijke oorsprong van onze familienaam aan: het schutten van vee.

Het kerkje heeft betrek op mijn tweede hobby, de kerkgeschiedenis van de stad Vlissingen (geboorteplaats van de heer Schutijser) en de "M" erboven, mijn belangstelling die daaruit is gegroeid, namelijk de verering van Onze Lieve Vrouw, plaatsgebonden in België en Nederland.

De zinspreuk geeft de initialen van de bezitter weer: A lteyt I ntens S oeckende = A.J.S.

De kleuren geel-zwart verwijzen naar de afkomst van de voorouders: een zwarte leeuw op een geel veld zijn de kleuren van Vlaanderen.

Wat helaas niet in het ex-libris aan bod komt — en de publikatie ten volle rechtvaardigt — is de Meetjeslandse afkomst van de familie Schutijser.

Buiten de wil van de auteur om werden de afdrukken van de drie ex-librissen van de heer De Vos in OM - jrg. 18 - 1985, nr. I p. 34-35 teruggebracht tot ca. 60% van de originele afmetingen.  (origineel respectievelijk 69 x 89 ; 65 x 84 ; 62 x 85 mm).

Lezers die een ex-libris bezitten, kunnen het ter publikatie aanbieden.  Stuur het met enige uitleg (naam ontwerper, jaar van ontstaan, betekenis van de illustratie".) naar Erik de Smet, Euromarktstraat 9, 9900 Eeklo.

Separator

Ex-librissen uit het Meetjesland 1 - 2 - 3 - 4

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024