Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 1

EX-LIBRISSEN UIT HET MEETJESLAND

 

Ex-libris van Robert Châtel Hoewel het publiceren van ex-librissen uit het Meetjesland aanvankelijk onze hoofdbekommernis was, bleek uit de reakties dat we tekortschoten tegenover onze vele niet Meetjeslandgebonden leden.  Daarom ook breidden we al vlug ons werkterrein uit tot het Meetjesland en de leden van "Ons Meetjesland".

Ook ditmaal moesten we buiten onze contreien om nog eens een ex-libris te bemachtigen.

Aan de beurt is ons geacht lid, de heer Robert Châtel uit Gent.

Zoals de fransklinkende naam laát veronderstellen is de familie Chatel oorspronkelijk afkomstig uit Lotharingen.  Zowat twee eeuw terug kwam de stamvader zich in Vlaanderen vestigen, vandaar dat we in het ex-libris een bijna uitsluitend Vlaamse figuratie aantreffen.

Het ex-libris (75 x 100 mm.) werd voor twaalf jaar getekend door de toen zestienjarige zoon Guy.

De configuratie bestaat uit:

De drie beroemde torens van Gent met het wapenschild van de stad.
—  Links het familiewapen Chatel.
De weegschaal zegt ons dat de heer Chatel als rechter verbonden is aan de rechtbank van koophandel, terwijl de initialen JCI staan voor Junior Chamber International waarvan hij wereldsenator is.
Het Maria-Theresia muntstuk laat ons kennismaken met de vrijetijdsbesteding van de boekmerk bezitter, namelijk de numismatiek.
De ridderhelm gaat terug naar de jeugdjaren van de titularis, symbool van de scouts groep De Ridders van St.-Joris, een jarenlang lidmaatschap dat een belangrijke impact had op het verdere leven van de heer Robert Châtel.

Lezers die een ex-libris bezitten, kunnen het ter publikatie aanbieden.  Stuur het met enige uitleg (naam ontwerper, jaar van ontstaan, betekenis van de illustratie...) naar Erik de Smet, Euromarktstraat 9, 9900 Eeklo.

Separator

Ex-librissen uit het Meetjesland 1 - 2 - 3 - 4

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024