Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1986, 19de jaargang, nr. 3

EX-LIBRISSEN UIT HET MEETJESLAND

ex-libris van Marc Ballegeer De hierbij gepubliceerde ex-libris is er één van het gehalte dat zeker ons aller bewondering wegdraagt.

Goed, we weten dat in de opbouw elementen aanwezig zijn die ons niet gans onbekend voorkomen en qua origi­naliteit het een en ander valt op te merken, maar... deze kleine onvol­maakt­heden worden ruim­schoots goed­gemaakt wanneer we vertellen dat de ex-libris bezitter, MARC BALLEGEER uit Maldegem, ontwerper-uitvoerder - en slechts 13 jaar oud is !

Hoe kunnen we anders dan een dergelijk initia­tief en verzorgde creatie toejuichen.

Deze jonge mensen, duidelijk uit het goede hout gesneden, vormen immers de garantie op de toekomst van onze heemkunde in het Meetjesland.

Daar de ex-libris beschrijving van onze jonge vriend tevens enkele vragen bevat hebben we gedacht er goed aan te doen dit stukje tekst integraal over te nemen.

      "Ik heb mij laten inspireren door de betekenis van mijn familienaam, die waar­schijn­lijk van Spanje afkomstig is, en die hier in België vertaald wordt als "Dappere Man", vandaar de latijnse benaming VIRILIS VIR.

U kunt het natuurlijk ook zien aan de St.-Michel, die de duivel doodt.

U moet niet denken dat dit het wapenschild is van onze familie want dat ken ik immers niet...  En mocht U misschien informatie vinden over mijn familie­naam, stuur dan eens een briefje..." 

Mogelijks zijn er lezers van "Ons Meetjesland" die de jonge Marc een handje willen toesteken.  Dit kan op het adres: Wierdenlaan 55, 9990 Maldegem.  Alvast onze dank.
 

Lezers die een ex-libris bezitten, kunnen het ter publi­katie aanbieden.  Stuur het met enige uitleg (naam ontwerper, jaar van ontstaan, betekenis van de illustratie...) naar Erik de Smet, Euromarktstraat 9, 9900 Eeklo.

Separator

Ex-librissen uit het Meetjesland 1 - 2 - 3 - 4

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024