Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 1

DE MUNTEN VAN VLAANDEREN (10)

Francis II - 1792 - 1794

Als laatste vertegenwoordiger van het Oostenrijkse Huis zal deze graaf van Vlaanderen geen lange heerschappij over onze gewesten beschoren zijn, daar hij zal verdreven worden door de soldaten van de Franse Revolutie.

Van hem werden te Brussel geslagen, met het engelkopje als muntmerk:

1) Dubbele Souverein: goudstuk met op de voorzijde de beeltenis van Francis II en op de keerzij de de gekroonde wapens op ranken 1793.
2) Souverein: zoals voorgaande doch op halve zwaarte - 1793.
3) Kroon: groot zilverstuk met op de voorzijde de beeltenis van de graaf en op de keerzijde de gekruiste vuurstokken met hanger van Gulden Vlies - 1794.
4) Veertien oorden: zilverstukje met op de voorzijde de gekruiste vuurstokken en op de keerzij de het wapen op dubbele adelaer 1792.
5) Tien oorden: zilverstukje met op voorzijde de gekruiste vuurstokken en op de keerzijde het gekroond wapen - 1792.
6) Dubbeloord: koperstukje met op de voorzij de de kop en op de keerzijde «ad useum belgii austr. - 1793».
7) Oord: zoals voorgaande op halve zwaarte.

Franse bezetting:

Tijdens de franse bezetting werden er bij ons geen munten gemaakt, behalve de noodmunten tijdens het beleg van Antwerpen in 1814, eerst op naam van Napoleon. nadien van zijn opvolger Lodewijk XVIII.

1) Tien centiem: Koperstuk met op de voorzijde N of 2 letters L in monogram, omringd door lauwerkroon, op de keerzijde 10 cent. met er omheen «monnaie obsidionale».
2) Vijf centiem: als voorgaande maar op halve zwaarte.

Koninkrijk der Nederlanden: 1815 - 1830.

1) Dukaat: goudstuk met op voor zij de een staande ridder met zwaard en pijlbundel en als omschrift Concordia res parvac crescunt.
Keerzijde: mo. aur. Belgii ad legem imperii.
2) Tien gulden: goudstuk met op voorzijde de kop met er omheen «Willem Koning der Ned. G.H.V.L.».  Keerzijde gekroond nederlands wapen tussen 10 - G. Kantschrift: God zij met ons.
3) Vijf gulden: zelfde als voorgaande doch op halve zwaarte en met 5 - G.
4) Drie gulden: groot zilverstuk met afbeeldingen zoals voorgaande, doch met 3 - G.
5) Gulden: als voorgaande.
6) Halve gulden: als voorgaande.
7) Vijf en twintig cent: tien cent en vijf cent: zilverstukjes met op de voorzij de een gekroonde, vloeiende W tussen datum, en op de keerzij de de gekroonde wapens tussen de waarde.
8) Cent en halve cent: koperstukjes zoals voorgaande.

Koninkrijk België

Leopold I (1831 - 1865)

a) de gelauwerde stukken.
Veertig frank: goudstuk met op voorzijde het gelauwerd hoofd, er omheen «Léopold premier roi des Belges» en op de keerzij de «40 Francs» en datum in een lauwerkroon.

Twintig frank: Goudstuk op halve zwaarte, als voorgaande.

Vijf frank: groot zilverstuk van 25 gram met op voorzijde het gelauwerd hoofd en tekst als voorgaande, op de keerzijde waarde, datum in lauwerkrans. - Tussen 1832 en 1844 hebben de randen een hol inschrift (Dieu protège la Belgique).  Van 1847 tot en met 1849 is hetzelfde randschrift in relief.

Twee frank, een frank, halve frank, kwart frank: als voorgaande, doch met kartelrand.

(wordt vervolgd)
JORIS COUDENYS

Separator

De Munten van Vlaanderen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024