Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 2

DE MUNTEN VAN VLAANDEREN (11)

Leopold I ( 1831 - 1865) - vervolg.

b) de kop bloothoofds:

vijf en twintig frank: goudstuk met, op voorzijde het blote hoofd, er omheen «Léopold premier roi des belges» en op de keerzijde de wapens van het Koninkrijk met erboven «l'union fait la force».

twintig frank: goudstuk met op voorzijde ongeveer hetzelfde hoofd als hiervoor en dezelfde tekst en op de keerzijde «20 francs 1865» met eromheen een lauwerkrans.

tien frank: goudstukje van het type van 25 fr: maar met een proportioneel gewicht.

vijf frank: terug het grote zilverstuk, maar nu met aan de voorzijde het blote hoofd met errond «Léopold premier roi des Belges» en voor de keerzijde zijn de wapens van België tussen 5 en F, van boven «l'union fait la force», vanonder de datum en rondom de wapens een lauwerkrans.

twee en een halve frank: als voorgaande, maar op halve zwaarte

twee fr. - een fr. - halve fr. - kwart fr. - twintig centimes: alles met eenzelfde type voor- en keerzijde.
Alleen de waardebepaling en het gewicht verschillen.

c) De zittende leeuw:

tien centiem: groot koperstuk met aan de voorzijde een zittende leeuw die de tafels van de grondwet houdt en op de keerzij de een gekroonde L.

Vijf centiem, twee centiem en een centiem: alle van hetzelfde type met voor- en keerzijde als tien centiem, doch de waardebepaling en het gewicht verschillen.

d) De modulen:

zijn medailles welke door de munt zijn uitgegeven met hetzelfde gewicht en afmetingen als de gangbare stukken, en welke juist als de munt zelf, hun waarde aan goud of zilver vertegenwoordigen !

Ze konden dus eventueel als betaling dienen maar werden meest als aandenken aan grote gebeurtenissen bewaard.

Honderd frank: goudstuk met op de voorzij de het blote hoofd van de koning en op de keerzijde de samengevoegde hoofden van de hertog en hertogin van Brabant - 21-22 aout 1853.

Vijf frank: als voorgaande maar in zilver.

Tien centiem: als voorgaande maar het hoofd van Leopold I staat in een cirkel van verheven puntjes.

Veertig frank: goudstuk met op de voorzijde een zittende vrouw welke een palmtak en een kroon op het borstbeeld van de koning legt, en op de keerzijde «XXVe verjaerdag van 's konings inhuldiging» (alleen in het frans).

Twee frank: zilverstuk als voorgaande, doch in het nederlands of in het frans.

Vijf centiem: koperstuk als voorgaande en ook in het nederlands of in het frans.

e) Het nikkel geld:

vanaf 1861 wordt dit als pasmunt ingevoerd.

Tien centiem: voorzijde: staande klauwende leeuw met errond «l'union fait la force», op de keerzijde de waarde met errond «Leopold premier roi des belges».

Vijf centiem: zelfde als voorgaande, doch kleiner.

Leopold 11 (1865 - 1909):

Als grote nieuwigheid moeten we hier aanstippen dat er vanaf 1886 ook munten verschijnen met nederlandse tekst. De oplage tussen deze stukken en de franstalige is verschillend, doch soms zijn er meer van de ene, soms meer van de andere taal. Zonder chauvinisme weze hier terecht opgemerkt dat, tussen 1830 en 1886, het vlaamse volk betaalde met geld waarvan de tekst uitsluitend was opgesteld in een vreemde taal.

Twintig frank: Goudstuk met op de voorzijde het blote hoofd van de koning en errond «Leopold II roi des Belges», en op de keerzij de het gekroonde wapen en de waarde, met erboven «l'union fait la force».

Tien frank: als voorgaande maar op halve zwaarte.

Vijf frank: terug het grote zilverstuk van 25 gram en 900/1000. Behalve de koning is het type hetzelfde van de stukken van Leopold I alwaar hij blootshoofds op staat.

Twee frank - een frank - vijftig centiem: als voorgaande doch in verhouding.
Herinneringsstukken werden geslagen in 1880, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het koninkrijk: namelijk:

Module van 5 frank: Juist zoals bij Leopold I gaat het hier om een medaille met alle karakteristieken van de munt van 5 fr.
Voorzijde: samengevoegde hoofden van Leopold I en II.
Keerzijde: vrouw met tafel van grondwet, linkerarm gesteund op leeuw, congreskolom en justitiepaleis.

Twee frank: zilvermunt met als voorzijde de samengevoegde hoofden van Leopold I en II en de gewone keerzijde van de twee frankstukken doch met vermelding «1830-1880».

Een frank: zelfde als voorgaande, behalve de waarde.

Joris COUDENYS.

Separator

De Munten van Vlaanderen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024