Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 4

De munten van Vlaanderen (5)

LODEWIJK VAN MALE (vervolg).

Na het beschouwen van de gouden munten van voormelde graaf, komen we nu tot de munten in zilver:

1)  De Groot: werden geslagen zodra de graaf de troon van Vlaanderen heeft bestegen. Zij zijn helemaal niet zeldzaam want er zijn 60 miljoen van deze stukjes geslagen. Ze verschillen ven de «groot» van Lodewijk van Grecy alleen door sommige bijkomende versieringen. Het gewicht schommelde (ong. 5 gr.).
2) De esterling : is gelijk aan 1/3 groot en weegt ongeveer 1,20 gr.
Vz./ Moneta fland.: leeuw rechtop met rond hem 16 klavers.
Kz./ Ludovic Gom es Bndict sit nom dni nri Ihv XP!, dit alles doorsneden met een groot kruis.
3) Dubbele groot: genoemd Botdrager omdat op de kop van de leeuw een helm (pot) staat.  Slagaantal ongeveer 10 miljoen, dus is het stuk niet zeldzaam, maar voorzeker prachtig van afwerking; gewicht 4 gram. Tekst:
Vz./ Ludovicus dei gra Gomes etc. dns Flandrie - zittende leeuw met helm.
Kz./ Moneta de Flandria.
Benedictis qui venit in nom. domini.
4) Verder werden er stukken geslagen met de leeuwen een waarde van 4 en 2 esterlings en halve leeuwen (1/4 botdrager).
5) Onder Lodewijk van Male werd slechts één soort in gemeen metaal geslagen, namelijk de dubbele mijt in brons, gew. 1, 10 gr.
Vz./ Ludovicus GoM FL in het veld.
Kz./ Moneta Fland kruis.

Een dieper uitweiden over de verschillende variëteiten zou ons te ver leiden en is voorbehouden aan specialisten zoals gevorderde numismaten.  Een feit is zeker: de regering van Lodewijk van Male was een der rijkste op het gebied van de munten.

- - - -

De gouden munten van Philips de Stoute (1384-1404) en Jan Zonder Vrees (14051419) zijn uiterst zeldzaam. Voor diegenen welke zich toch hieraan zouden interesseren, verstrekken we graag alle détails.

PHILlPS DE GOEDE (1419-1467)

Voor Vlaanderen werden volgende munten geslagen, te Gent van 1434 tot 1447, 1459 tot 1461 en 1466 tot 1467 - en te Brugge van 1454 tot 1459. Hier volgt de lijst met het aantal afgerond per duizend:

Gouden Rijder
halve Goud. Rijder  
Gouden Leeuw
2/3   »      »
1/3   »      » 

944.000
44.000
570.000
37.000
25.000

Bourg. gulden
dubbele stuiver
dubbele groot
groot
1/2 groot

43.000
286.000
 23.437.000
892.000
268.000

1/4 groot
dubbele mijt
mijt

2.589.000
3.700.000
2.153.000

Hier volgen een paar beschrijvingen van de voornaamste stukken:

1.  Gouden Rijder: (goud - 3,60 gr)
Vz.: gewapende graaf, te paard naar rechts rijdend.
in de afsnee : FLAD
Kz.: wapenschild van Bourgondië op versierd kruis.
Vz.: Phs Dei gra Dux Burg. etc. comes Flandrie
Kz.: sit nomen domini benedictum Amen.
2. Dubbele Groot (zilver 3,40 tot 2,97 gr)
Vz.: wapens van Bourgondië
Phs Dei gra Dux Burg. etc. Gomes Fla(nd)
Kz.: kruis met leeuw in het hart en tussen de armen van het kruis 2 lelies afgewisseld met 2 leeuwen
Moneta nova Comitis Fland.
3. Dubbele mijt: (koperlegering 1,20 gr) zelfde zinnebeelden als hierboven
Vz.: Phs D G B etc CO FLA
Moneta na Com Fland.

KAREL DE STOUTE (1467-1477)

Voor Vlaanderen werden er alleen te Brugge munten geslagen en wel van 1467 tot 1474.  Tot deze laatste datum droegen zijn munten hetzelfde karakter als deze van zijn vader, met grote aantallen zoals

7.692.000 dubbele stuivers
4.900.000 dubbele groten
7.184.000 groten.

Vanaf 1474, tengevolge van een nieuwe devaluatie, riep hij o.a. volgende nieuwe munten in het leven:

het dubbel vuurijzer: 2.118.000
het vuurijzer: 892.000
het half vuurijzer: 326.000

Beschrijving van het dubbel vuurijzer:

Vz.: twee zittende leeuwen kijken elkaar aan.  Boven hun koppen: vuurijzer Karolus dei gra dux Burg CO F(lan)
Kz.:   wapenschild van Bourgondië op gebloemd kruis
salvum fac populum tuum DNE 1474.

(Wordt voorgezet)
JORIS COUDENYS.

Separator

De Munten van Vlaanderen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024